Menü

Kérlek válassz szakirányt az alábbiak közül:

Dátum Megnevezés Meghirdető Létszám

2016-06-15

(Már nem választható!) Orvosi rehabilitáció segítése VR alkalmazásokkal

Tanács Attila

2 / 2

2016-06-17

Nyelvi elemzők doménadaptációs tanítása

Berend Gábor

0 / 1

2016-06-17

Szóbeágyazások alkalmazása a természetesnyelv-feldogozásban

Berend Gábor

0 / 1

2016-06-18

Izotópdiagnosztikai módszerekkel készített képek feldolgozása

Csirik János

0 / 2

2016-06-24

Gépi tanulás alapú magyar nyelvi elemzők fejlesztése

Farkas Richárd

0 / 1

2016-06-24

Perszonalizáció gépi tanulási módszerekkel

Farkas Richárd

1 / 2

2016-06-24

Információ kinyerés elégtelen tanító adatbázis mellett

Farkas Richárd

1 / 2

2016-06-28

Beszédfelismerő rendszerek félig felügyelt tanítása

Tóth László

1 / 1

2016-06-28

Visszacsatolt neuronhálókra épülő nyelvi modellek a beszédfelismerésben

Tóth László

1 / 1

2016-07-15

Lidar - kamera pár kalibrációja

Kató Zoltán

0 / 1

2016-07-15

Kollaboratív 3D rekonstrukció mobil sztereo kamerapár képeiből

Kató Zoltán

0 / 2

2016-07-15

Omnidirekcionális kamera automatikus kalibrációja

Kató Zoltán

0 / 1

2016-08-03

Gráfok Abel-négyzetmentes színezése

Blázsik Zoltán

0 / 1

2016-08-03

H-mentes részgráfok

Blázsik Zoltán

0 / 2

2016-08-26

Körúttervezési feladatok fejlesztése, elemzése

Dr. Imreh Csanád

0 / 2

2016-08-26

Kombinatorikus optimalizálási feladatokra algoritmusok fejlesztése, elemzése

Dr. Imreh Csanád

0 / 3

2016-08-26

Online algoritmusok fejlesztése, elemzése

Dr. Imreh Csanád

0 / 2

2016-09-28

Tomográfiai rekonstrukciós algoritmusok implementálása több GPU-s rendszerre

Varga László Gábor

0 / 2

2017-02-01

Építészeti alaprajzok elemzése

Németh Gábor

0 / 1

2017-02-09

Arckifejezések felismerése

Kardos Péter

1 / 1

2017-02-20

Lehetetlen sorrendek

Blázsik Zoltán

0 / 2

2017-05-04

Kamera-rendszer helyzetének meghatározása 3D-2D egyenes-megfelelteteések és vertikális irány alapján

Kató Zoltán

1 / 1

2017-06-28

Háromszögfelszínrészletek egymáshoz illesztése

Németh Gábor

0 / 1

2017-07-03

Jelnyelv felismerése Leap Motion eszköz segítségével

Tóth László

1 / 1

2017-07-17

Számítógépes és mobileszköz-alapú kognitív tesztek MRI-korrelátumai sclerosis multiplexben

Dr. Nyúl László

0 / 1

2017-08-06

Automatikus humán tüdő szegmentáló CT képeken

Csirik János

1 / 1

2017-08-06

Automatikus elmozdulás korrekció planáris, nukleáris medicina képeken

Csirik János

1 / 1

2017-08-06

Neurális hálókon alapuló léziókereső módszerek vizsgálata planáris egésztest csontvizsgálatokon

Csirik János

1 / 1

2017-08-07

Algoritmusok gráfok izomorfizmusának eldöntésére

Blázsik Zoltán

0 / 3

2017-08-07

A hálózati szimplex algoritmus

Blázsik Zoltán

0 / 2

2017-08-30

(Már nem választható!) Képfeldolgozó protokoll kidolgozása véges elem modell generálásához felkarcsonttörés esetére

Tanács Attila

0 / 1

2017-09-11

Közlekedési táblák felismerése

Kardos Péter

1 / 1

2017-09-13

(Már nem választható!) Ellenfélvezérlő stratégiák összehasonlítása egy Unreal Engine játékprogramban

Tanács Attila

1 / 1

2017-09-13

1D és 2D kompozit anyagú objektumok nemlineáris deformációjának vizsgálata

Tanács Attila

1 / 1

2018-02-27

Videotartalom elemzés patkányok magatartásának jellemzésére

Dr. Nyúl László

0 / 1

2018-05-15

differenciális adatvédelem a gépi tanulásban

Jelasity Márk

1 / 1

2018-09-11

Diszektor alapú struktúrakereső rendszer konszekutív biológiai mintákhoz transzmissziós elektronmikroszkópra

Németh Gábor

1 / 1

2018-09-14

(Már nem választható!) Lézer labirintus kiterjesztett valóság mobil játék Android rendszerre

Tanács Attila

0 / 1

2018-09-14

(Már nem választható!) Akadálypálya kiterjesztett valóság mobil játék Android rendszerre

Tanács Attila

0 / 1

2018-09-26

Sík alakzatok 3D rekonstrukciója szetero kamera képéből

Kató Zoltán

1 / 1