You are here

Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is András Farkas  [Clear All Filters]
2012
Chlamydia inklúziók automatizált számolása fluoreszcens DNS-chip szkenner segítségével. In: 11. Cserháti István Emlékülés : Fiatalok Tudományos Fóruma. Szeged: SZTE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ; 2012. 3. 37.