Jelenlegi hely

Kifutó szakok

Korábban indított (kifutó) főiskolai szintű és egyetemi szintű szakjaink

Műszaki informatikus (főiskolai szintű) szak

Utoljára 2005-ben indított főiskolai szintű képzés. Ideje 6 félév (nappali tagozaton). A képzés célja olyan természettudományos- és műszaki ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik alkalmassá válnak termelési-, minőségbiztosítási-, és műszaki szolgáltatási folyamatok és rendszerek előkészítési-, üzemeltetési- és irányítási feladatainak, valamint a tervezés és fejlesztés részfeladatainak megoldására. A képzés során lehetőség van a Kecskeméti Főiskola GAMF Karán műszaki tárgyak elvégzésére.

Programozó matematikus (főiskolai szintű) szak

Utoljára 2004-ben indított főiskolai szintű képzés. Ideje 6 félév (nappali- és levelező tagozaton egyaránt). A nappali tagozatos hallgatók belső felvételi eljárással, a levelezők pedig a főiskolai szintű oklevelük megszerzése után folytathatják tanulmányaikat a programtervező matematikus szakon, így 4 félév továbbtanulás árán egyetemi szintű oklevelet is kaphatnak.
A szakon teljesítendő tárgyak egyharmada alapozó matematika és számítástudomány, a fennmaradók pedig (korszerű, a nemzetközi szakmai szervezetek ajánlásainak megfelelően) gyakorlati informatikai ismereteket nyújtanak.

Informatika tanári (egyetemi szintű) szak

Utoljára 2005-ben indított egyetemi szintű szak nappali tagozatán 10 félév, a diplomás (tanári oklevéllel rendelkezők számára meghirdetett) levelező tagozaton pedig 8 félév a képzési idő. A "tanári mesterség" elsajátítását célzó kurzusokon túl, az alapozó matematikai és számítástudományi, valamint az informatikai tárgyak közösek a többi (nem tanári) szakunkon oktatottakkal, így a tanárszakos hallgatóink amennyiben később jelentkeznek és felvételt nyernek valamely nem tanári szakunkra, úgy azt az adott szak képzési idejénél kevesebb félév alatt is elvégezhetik. (Hasonlóképpen lerövidíthető a képzési idő, ha valamely nem tanári szak mellett kívánnak hallgatóink informatika tanári oklevelet is szerezni.)

Közgazdasági programozó matematikus (egyetemi szintű) szak

Utoljára 2005-ben indított egyetemi szintű 10 féléves képzés (csak nappali tagozaton). A szakon folyó képzés első 6 féléve - három alapozó közgazdasági többlettárgytól eltekintve - megegyezik a programtervező matematikus szakéval. A hallgatók részképzésben kettő (az 5. és a 6.) félévet a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen (BKÁE) töltenek, ahol mélyebb közgazdaságtudományi ismeretekre tesznek szert. Az utolsó kettő (a 9. és a 10.) félévekben ismét Szegeden tanulnak magas szintű informatikai tárgyakat.

Műszaki informatikus (egyetemi szintű) szak

Utoljára 2005-ben indított egyetemi szintű 10 féléves képzés (csak nappali tagozaton). A szakon folyó képzés első két évében a hallgatók a szakmát megalapozó matematikai és számítástudományi jellegű, valamint korszerű - a nemzetközi szakmai szervezetek ajánlásainak megfelelő - gyakorlati informatikai ismereteket nyújtó tárgyakat tanulnak. A hallgatók a 3. évet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végzik, ahol a mérnöki mesterséget reprezentáló ismereteket sajátítják el. Az utolsó két évet ismét Szegeden töltik, ahol magas szintű informatikai tárgyak közül választhatnak érdeklődési körük vagy specializálódási igényüknek megfelelően. A végzett hallgatók okleveles mérnök-informatikus szakképzettségről szóló oklevelet kapnak.

Programtervező matematikus (egyetemi szintű) szak

Utoljára 2005-ben indított egyetemi szintű képzés. A képzési idő 10 félév (mind a nappali, mind pedig a diplomás levelező tagozaton). A szakon folyó képzés első 6 féléve - néhány többlettárgytól eltekintve - megegyezik a programozó matematikus szakéval. A fennmaradó 4 félév mélyebb számítástudományi és informatikai ismereteket nyújt, valamint a nappali tagozatos hallgatók 6 szakirányból (számítástudomány, operációkutatás, mesterséges intelligencia, képfeldolgozás, szoftver rendszerek fejlesztése és matematika) választhatnak egyet, az érdeklődésüknek megfelelően.