Jelenlegi hely

Többletpontok odaítélésének szabályai - gazdinfo msc

Többletpontok odaítélésének szabályai a gazdaságinformatikus mesterszakra való felvételinél

Többletpontokból maximum 10 pont szerezhető.

Szakmai publikációs tevékenységek után maximum 10 pont adható az alábbiak szerint:

  1. Konferencia előadás / poszter / absztrakt (magyar vagy külföldi és nem TDK, OTDK): 4 pont
  2. Nem szakmai lapban, de nyomtatásban megjelent dolgozat: 3 pont
  3. Referálatlan szakmai lapban, konferencia kiadványban, teljes terjedelemben megjelent dolgozat: Egy és két szerző esetén 6 pont, különben 12/n pont, ahol n a szerzők száma.
  4. Referált szakmai lapban megjelent/elfogadott dolgozat: Egy és két szerző esetén 12 pont, különben 24/n pont, ahol n a szerzők száma.
  5. Az 1-4 kategóriákba nem eső publikációs tevékenységet a felvételi bizottság egyedileg értékeli. (Pl. díjazott szakdolgozat, szabadalom stb.)

Szakmai oktatási tevékenység után maximum 10 pont adható az alábbiak szerint:
Demonstrátorság pontozása: adott félévben az oktatott heti óraszám fele. 
Ha több féléven keresztül oktatott, akkor az egyes félévekre számított pontok összege, de legfeljebb 10 pont.

Versenyeken való részvétel után maximum 10 pont adható az alábbiak szerint:

ACM ICPC (International Collegiate Programming Contest)
    World Finals részvétel   10 pont
ACM ICPC Regionális Verseny:
  1 - 4. helyezés   10 pont
  5 - 10. helyezés   8 pont
  11 - 16. helyezés   6 pont
  16 - helyezés   4 pont
ACM ICPC Intézményi Válogató Verseny:
  1. helyezés   3 pont
  2. helyezés   2 pont
  3. - helyezés   1 pont
Egyéni Egyetemi Programozási Verseny:
  1. helyezés   4 pont
  2. helyezés   3 pont
  3. helyezés   2 pont
  4. - helyezés   1 pont
Tudományos Diákköri tevékenységért szerezhető pontok:
OTDK
  1. helyezés   10 pont
  2. helyezés   8 pont
  3. helyezés vagy különdíj   6 pont
Helyi TDK
  1. helyezés   5 pont
  2. helyezés   4 pont
  3. helyezés vagy különdíj   3 pont
  OTDK-ra továbbküldött   2 pont
  OTDK-ra nem továbbküldött   1 pont

 

Szakmai tapasztalatok maximális pontszáma 4.
A benyújtott szakmai önéletrajz alapján a felvételi bizottság egyedileg értékel.

Első államilag elismert vagy azzal egyenértékű C típusú nyelvvizsga
felsőfok esetén 2 pont.

Második államilag elismert vagy azzal egyenértékű C típusú nyelvvizsga
középfok esetén 3 pont,
felsőfok esetén 5 pont.

Előnyben részesítés hátrányos helyzet, fogyatékosság és egyéb szociális helyzet alapján legfeljebb 8 többletpont adható.
A 237/2006. (XI. 27.) Korm.r. 21.§-ban említett esetekben összesen legfeljebb 8 többletpont adható.