Jelenlegi hely

Útmutató - gazdinfo msc

Útmutató a Tantárgyi megfeleltetési jegyzék kitöltéséhez

 1. A jegyzéket a Tantárgyi megfeleltetési jegyzék dokumentum kitöltésével készítse el. Az Útmutató végén példaként megadtunk egy minta táblázatot 2 ismeretegységhez tartozó megfeleltetéssel.
 2. A jegyzékre feltétlenül írja rá a nevét és a végén írja alá!
 3. A megfeleltetéseket ismeretegység csoportonként elkülönített táblázatokban kell megadni.
 4. Egy ismeretegység lefedése egy vagy több tárgy beszámításával is történhet. Amennyiben egy ismeretegységet egynél több tárggyal szeretne elfogadtatni, azokat külön sorokban rögzítse, majd az ismeretegység mezőjüket vonja össze (ld. a 2. példa).
 5. Az oszlopban kérjük, hogy a Felvételi ismeretegységek dokumentumban szereplő ismeretegység azonosítókat alkalmazza. Például a III.3.2. azonosítja a III. csoport. Informatikai ismereteken belül a Számítógép hálózatok 2. ismeretegységét.
 6. A Kód oszlopba a beszámítandó tárgynak az eredeti hálótervbeli kódját írja (ahogy az a teljesítéseket igazoló csatolt oklevélmellékletben/leckekönyv másolatban szerepel).
 7. A Félévnél a beszámítandó tárgy teljesítésének félévét kérjük feltüntetni a tanév megadásával együtt (pl. az 1999/2000-es tanév második (tavaszi) félévét 99/00-2 formában).
 8. A Név oszlopba a beszámítandó tárgy nevét írja (ahogy a hálótervben, ill. az oklevélmellékletben/leckekönyvben szerepel).
 9. A Típus mezőben a beszámítandó tárgy teljesítésének módját kóddal adja meg. (K = kollokvium, GY = gyakorlati jegy, M3 = 3 fokozatú minősítés, SZ = szigorlat) Szigorlat esetén a Név mezőben azt is tüntesse fel, hogy mely tárgyak tartoztak a vizsgába.
 10. A Kredit mezőbe a beszámítandó tárgy kreditértékét írja (ahogy az a teljesítéseket igazoló csatolt oklevélmellékletben/leckekönyv másolatban szerepel). Ha a tárgyat nem kreditrendszerű képzésben teljesítette, hagyja üresen és csak az óraszámot adja meg a következő mezőben.
 11. Az Óraszám mezőbe a beszámítandó tárgy heti (levelező képzés esetén a féléves) óraszámát írja be.
 12. Minden ismeretegység csoport végén megadhat konkrét ismeretegységhez nem köthető, de az adott ismeretkörbe tartozó korábban teljesített tárgyakat kreditbeszámítás céljára. Az itt felsorolt tárgyak a pontszámításba nem számítanak be! A tárgyak adatait a fentiekhez hasonló módon adja meg.
 13. A táblázatokban kezdetben csoportonként csak egy-egy ismeretegység/beszámítandó tárgy számára talál üres sort. Kérjük, hogy bővítse a táblázatokat a szükséges számú újabb sorral. (Legegyszerűbben a sorvégi cellán megnyomott TAB gombbal szúrhat be új sort.)

0. csoport. Minta!

Ismeretegységekhez beszámítandó tárgyak adatai
Ismeret-egység Kód Félév Név Típus Kredit Óra-szám Jegy
I.5.1. I203 99/00-2 Operációkutatás I. K 4 2 4
I.6.2. S211e 01/02-1 Numerikus matematika K 2 2 4
S211g 01/02-1 Numerikus matematika gy. GY 1 1 3

 

Ismeretegységekhez nem köthető beszámítandó korábbi tanulmányok
Kód Félév Név Típus Kredit Óra-szám Jegy
  88/89-1 Fraktálok a matematikában és a természetben K - 2 5