Jelenlegi hely

ProsperAMnet projekt

10 közép-európai projektpartner együttműködésével kezdetét vette a ProsperAMnet – Az előrehaladott gyártástechnológiát alkalmazó gyártók (Advanced Manufacturers) hálózatának szolgáltatási teljesítményének és export eredményeinek fejlesztése – elnevezésű projekt, azzal a céllal, hogy támogassa az előrehaladott gyártástechnológiát alkalmazó gyártókat abban, hogy sikeresek legyenek a szolgáltatási területükön. A 3 éves projekt az Interreg CENTRAL EUROPE Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Bővebb információ a projektről a követlező linken található: www.interreg-central.eu/prosperamnet.

A ProsperAMnet projekt fő célja két innovatív online eszköz kifejlesztése és biztosítása az előrehaladott gyártástechnológiát alkalmazó gyártók számára, az ipari szolgáltatások értékesítésének javítása és a sikeresen exportálható szolgáltatások azonosítása érdekében. Az egyik eszköz az úgynevezett „szolgáltatásteljesítmény-figyelő”, amely meghatározza a vállalat belső húzóerejét a meglévő és új termékekkel vagy megoldásokkal kapcsolatos szolgáltatások bevezetésének, kezelésének és értékesítésének javítása érdekében. A második eszköz, a „szolgáltatás-export radar” a mesterséges intelligencia segítségével gyűjti és kivonja az adatokat az exportpiacokról. Az előrehaladott gyártástechnológiát alkalmazó gyártók ajánlásokat kapnak a szolgáltatások exportálási esélyeiről. A projekt fenntarthatóságának biztosítása érdekében az üzleti támogató szervezetek képzésben részesülnek azért, hogy támogassák az előrehaladott gyártástechnológiát alkalmazó gyártókat szolgáltatáskezelési és exporttevékenységeikben. A politikai döntéshozók stratégiai cselekvési terveket és ajánlásokat kapnak a jövőbeli lehetőségekről, pl. hogy milyen intézkedéseket kell megtenni a jövőben.

 

10 project partners from Central Europe cooperate in the project ProsperAMnet – Progressing Service Performance and Export Results of Advanced Manufacturers Networks - with the aim to support Advanced Manufacturers (AMs) in becoming successful in their service business. The 3-year-project is supported by the Interreg CENTRAL EUROPE Programme funded under the European Regional Development Fund. Learn more about the project: www.interreg-central.eu/prosperamnet.

The main goal of ProsperAMnet is to develop and provide two innovative online-tools for AMs in order to improve the sale of industrial services and to identify services, which can be exported successfully. One tool is the so-called ‘service performance monitor’, which identifies a company’s internal leverages for improving the introduction, management and selling of existing and new product - or solution-related services. The second tool, the ‘service export radar’, collects and extracts data on export markets with the help of Artificial Intelligence. AMs receive recommendations regarding service export chances.  In order to ensure the sustainability of the project, business support organizations are trained in order to support AMs in their service management and export activities. Policy makers receive strategic action plans and recommendations for future opportunities, e.g. which measures to take in the future.