Mérnöki döntéstámogató rendszerek

(Engineering Decision Support Systems)


  • 2 óra előadás (kollokvium), 2 óra gyakolat (aláírás)
  • 3+2 kredit, tavaszi félév

Tantárgyleírás

A tárgy oktatásának célja (kialakítandó kompetenciák):
• a gépi intelligencia döntés specifikus kutatásinak ismertetése, technológiájának készség szintű használata
• gyors és hatékony tanuló eljárások alkalmazása a döntési eljárások algoritmusaira.
• felügyelet nélküli tanuló eljárások ismertetése (klaszterezési eljárások)
• a folytonos logikák struktúrájának ismertetése különös tekintettel a döntések gyakorlati alkalmazhatóságára
• nem konvencionális, folytonos logikán alapuló döntési eljárások tervezése
• több tényezőn alapuló, robotikában is alkalmazható döntési eljárások készség szintű elsajátítás

Tematika

Mesterséges intelligencia kutatások: MI problémák struktúrája, az utolsó évtized kutatási irányai.
Alakfelismerés és azonosítás: azonosítás, felismerés, invariancia, képfeldolgozás és felismerés viszonya, tömörítés és felismerés, Freeman-kódolás, primitívek szerepe, gráf nyelvtan és felismerő nyelvtan, írott o,a,u,v problematikája, heurisztikák hatékonysága, tanulás. Döntési fák és szabályrendszerek tanulása: tanulás és komplexitás, döntési fa, entrópia, ID3 eljárás, C4.5, nyesés, problémák és variánsok. Többtényezős döntések hasznosság: döntések tipológiája, bizonytalanság és kockázat, több kritérium alapján való döntés modellje, szavazások és döntési eljárások, paradoxonok, hasznosság, eljárások.
Preferencián alapuló döntések: preferencia és aggregáció, Outranking módszer, ELECTRE és PROMÉTHEE, AHP.
Üzleti intelligencia: feladata, eszközei, marketing alkalmazás, banki alkalmazás, energiaszektor.

Ajánlott irodalom

1. Mesterséges Intelligencia (Szerk. Futó Iván), Aula Kiadó, 1999
2. Temesi J.: A döntéselmélet alapjai, Aula kiadó, 2002
3. Kóczy L., Tikk D.: Fuzzy rendszerek, Typotex kiadó, 2000
4. Borgulya I.: Neurális hálók és fuzzy rendszerek, Nordex Kft. Dialog Campus kiadó, 1998
5. Mitchel T.M.: Machine Learning, 1997
6. Pinker S.: Hogyan működik az elme. Osiris kiadó, 2002
7. Dennett D. C.: Micsoda elmék, Kulturtrade kiadó, 1996
8. Mérő L.: Észjárások, Typotex kiadó, 1994

Tantárgy felelőse

Dr. Dombi József, egyetemi docens, DSc