Jelenlegi hely

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

TTIK Informatikai Szakmai Nap (2018. 11. 07.) kapcsán

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a Szegedi Tudományegyetem, mint adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú az Európai Parlament és a Tanács rendeletének, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli. A Szegedi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy felhívjuk az Ön figyelmét TTIK Informatikai Szakmai Nap során történő adatkezelésekre.

A programsorozat során az adatkezelő szervezeti egység elérhetősége:

Szegedi Tudományegyetem

TTIK, Informatikai Intézet

kapcsolattartó neve: Dr. Nagy Antal

címe: 6720, Árpád tér 2

tel.: +36 62 546195

e-mail címe: nagya@inf.u-szeged.hu

Tájékoztatjuk, hogy jelen esemény kapcsán kezelt adatait csak a TTIK Informatikai Intézet vezetője által kijelölt személyek kezelik, és harmadik fél részére azok nem kerülnek átadásra.

A programsorozat során 2 fő adatkezelési tevékenységet végzünk – 1. kapcsolattartás a cégek kapcsolattartóival/előadókkal, 2. kép- és hangfelvétel.

KAPCSOLATTARTÁS SORÁN KEZELT ADATOK

Az esemény megszervezése, és lebonyolítása érdekében az Informatikai Szakmai Napon résztvevő cégek által kapcsolattartásra kijelölt személyek nevét és elérhetőségét, valamint – amennyiben a kapcsolattartó személye eltér a rendezvényen a céget képviselő (előadó) személytől – a cégek képviseletében az Informatikai Szakmai Napon megjelenő, és előadást tartó természetes személy nevét és elérhetőségét, az alábbiak szerint kezeljük.

Kezelt adat

Célja és jogalapja

Megőrzési idő

Kapcsolattartó személy

Kapcsolattartó neve (családi és utóneve)

Az adott résztvevő cég általi kijelölést követően a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerint az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel, jogos érdek alapján.

Az adott esemény lezárását követő legalább 1 évig. Az együttműködés részeként minden évben frissítésre kerül az Informatikai Szakmai Napon résztvevő cégek és az általuk kijelölt kapcsolattartók neve.

Kapcsolattartó munkahelyi e-mail címe

Az adott résztvevő cég általi kijelölést követően jogos érdek alapján, kapcsolattartási céllal vesszük fel.

Az adott esemény lezárását követő legalább 1 évig. Az együttműködés részeként minden évben frissítésre kerül az Informatikai Szakmai Napon résztvevő cégek és az általuk kijelölt kapcsolattartók munkahelyi e-mail címe.

Kapcsolattartó munkahelyi vezetékes telefonszáma (amennyiben van, munkahelyi mobiltelefon száma)

Az adott résztvevő cég általi kijelölést követően jogos érdek alapján, kapcsolattartási céllal vesszük fel.

Az adott esemény lezárását követő legalább 1 évig. Az együttműködés részeként minden évben frissítésre kerül az Informatikai Szakmai Napon résztvevő cégek és az általuk kijelölt kapcsolattartók munkahelyi telefonszáma.

 

Kezelt adat

Célja és jogalapja

Megőrzési idő

Kerekasztal beszélgetésben résztvevő céges megbízott

Kerekasztal beszélgetésben részvevő céges megbízott neve (családi és utóneve)

Az adott résztvevő cég általi kijelölést követően a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerint az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel jogos érdek alapján.

Legfeljebb az esemény lezárását követő munkanapig, kivéve, ha az előadó egyben a cég által kijelölt kapcsolattartó személy is.

Kerekasztal beszélgetésben részvevő céges megbízott munkahelyi e-mail címe

Az adott résztvevő cég általi kijelölést követően jogos érdek alapján, kapcsolattartási céllal vesszük fel.

Legfeljebb az esemény lezárását követő munkanapig, kivéve, ha az előadó egyben a cég által kijelölt kapcsolattartó személy is.

Kerekasztal beszélgetésben részvevő céges megbízott munkahelyi mobiltelefon száma

Az adott résztvevő cég általi kijelölést követően jogos érdek alapján, az aktuális esemény lebonyolítása okán azonnali kapcsolattartási céllal vesszük fel.

Legfeljebb az esemény lezárását követő munkanapig, kivéve, ha az előadó egyben a cég által kijelölt kapcsolattartó személy is.

 

Kezelt adat

Célja és jogalapja

Megőrzési idő

Felkért előadó

Felkért előadó neve (családi és utóneve)

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerint az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel önkéntes hozzájárulás alapján.

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

Felkért előadó munkahelyi e-mail címe

Önkéntes hozzájárulás alapján, kapcsolattartási céllal vesszük fel.

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

Felkért előadó munkahelyi mobiltelefon száma

Önkéntes hozzájárulás alapján, az aktuális esemény lebonyolítása okán azonnali kapcsolattartási céllal vesszük fel.

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

Ha a felkért előadó nem rendelkezik munkahelyi mobiltelefon számmal, a privát mobiltelefon száma

Önkéntes hozzájárulás alapján, az aktuális esemény lebonyolítása okán azonnali kapcsolattartási céllal.

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

Felkért előadó fényképe

A fényképet az eseményt népszerűsítő plakáton használjuk fel, önkéntes hozzájárulás alapján.

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb az esemény lezárását követő munkanapig.

 

KÉP- ÉS HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE A PROGRAM SORÁN

Tájékoztatjuk, hogy az eseményen kép- és hangfelvételt készítünk, általánosságban tömegfelvételek formájában, ugyanakkor jelezzük, hogy az esemény egyben sajtónyilvános rendezvény is.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése alapján a tömegfelvételek, valamint a nyilvános közéleti szereplés esetén nincs szükség az érintett hozzájárulására sem a felvétel elkészítéséhez, sem annak felhasználásához. Azonban az érintetteket előzetesen tájékoztatni kell ilyen esetben is, ezért az előzetes tájékoztatási kötelezettségünknek jelen adatkezelési tájékoztatóval és a helyszínen, a „Tájékoztatjuk, hogy jelen esemény során kép-és hangfelvétel készül” figyelem-felhívás elhelyezésével teszünk eleget.

Ugyanakkor mivel a Szegedi Tudományegyetem elkötelezett a személyes adatok valamennyi formájának védelme és biztonsága, valamint a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett, ezért tájékoztatjuk, hogy a tömegfelvételeket, valamint a nyilvános közéleti szereplés tekintetében az előadókról, és a kerekasztal beszélgetésben résztvevő céges megbízottakról készített felvételeket az esemény népszerűsítésére, marketing céllal a Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Informatikai Intézet online és offline csatornáin keresztül használjuk fel.

Az esetlegesen előforduló individualizált képek elkészítéséhez és felhasználásához minden esetben hozzájárulást kérünk az érintett személytől a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 § (1) bekezdése alapján. Az önkéntes hozzájárulás megadása során a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. §-a alapján azonosítás céljából vesszük fel az Ön nevét, születési nevét, és édesanyja nevét.

Kezelt adat

Célja és jogalapja

Megőrzési idő

Név (családi és utóneve)

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerint az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel, önkéntes hozzájárulás alapján.

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

Születési neve (családi és utóneve)

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerint az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel, önkéntes hozzájárulás alapján.

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

Édesanyja neve

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerint az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel, önkéntes hozzájárulás alapján.

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

 

Az önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható.

AZ ÖN JOGAI A RENDEZVÉNY KAPCSÁN

A TTIK Informatikai Szakmai Nap kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

  1. tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről
  2. hozzáféréshez való jog – hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz
  3. helyesbítéshez való jog – ha pontatlanságot észlel az általunk kezelt személyes adataiban, jogában áll javítást kérni
  4. törléshez való jog – amennyiben nincs más jogalap az adatkezelésre, kérheti személyes adatainak törlését
  5. tiltakozáshoz való jog – a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat
  6. korlátozáshoz való jog – kérheti az adatainak korlátozását, pl. amikor vitatja a kezelt adatainak pontosságát, addig, amíg az SZTE ellenőrzi azok pontosságát
  7. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni

JOGORVOSLAT LEHETŐSÉGE

1. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Lajkó Dóra

Szegedi Tudományegyetem

József Attila Tanulmányi és Információs Központ

6722 Szeged, Ady tér 10.

Tel.: +36 (62) 342-376, +36 (62) 544-000/2376

E-mail: dpo@gmf.u-szeged.hu

2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Tel.: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

3. Bírósághoz fordulhat

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet, akár a Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek