Jelenlegi hely

Adatkezelési tájékoztató

TTIK Informatikai Szakmai Nap (2019. 11. 19.) kapcsán

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy felhívjuk az Ön figyelmét TTIK Informatikai Szakmai Nap során történő adatkezeléseinkre.

1. Kihez fordulhat?

 

A TTIK Informatikai Szakmai Nap adatkezelései kapcsán a Szegedi Tudományegyetem az adatkezelő, viszont a konkrét adatkezelést az alábbi szervezeti egységén keresztül végzi.

 

Szegedi Tudományegyetem

TTIK Informatikai Intézet

Kapcsolattartó neve: Dr. Nagy Antal

Levelezési cím: 6720, Árpád tér 2

Tel.: +36 (62) 546195

E-mail cím: nagya@inf.u-szeged.hu

Honlap cím: https://www.inf.u-szeged.hu/

 

Forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek valamelyikén, amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan kérdése adódna.

 

2. Milyen főbb jogi előírások mentén járunk el?

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a Szegedi Tudományegyetem, mint adatkezelő

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 az Európai Parlament és a Tanács rendeletének, valamint
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

rendelkezései szerint kezeli.

 

3. Van-e Adatvédelmi Szabályzata a Szegedi Tudományegyetemnek?

 

Igen. A Szegedi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok

 

4. Milyen adatkezeléseket valósítunk meg?

 

A TTIK Informatikai Szakmai Nap során az alábbi adatkezelési tevékenységeket végezzük:

 1. kapcsolattartás a cégek kapcsolattartóival
 2. kapcsolattartás a kerekasztal beszélgetésben résztvevő céges megbízottal
 3. kapcsolattartás a felkért előadókkal
 4. aktív hallgatói jogviszony igazolása igazolvány felmutatásával ajándékosztásnál
 5. kép-és hangfelvétel (videofelvétel)

 

Ezenkívül semmilyen adatgyűjtés nem történik a Szegedi Tudományegyetem részéről.

 

4.1. kapcsolattartás a cégek kapcsolattartóival

 

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Milyen jogon kezeljük?

Meddig tároljuk?

Kapcsolattartó személy neve (családi és utóneve)

Az adott résztvevő cég általi kijelölést követően kapcsolattartási céllal vesszük fel az adott személy beazonosítása érdekében.

 

 

 

Az adott résztvevő cég általi kijelölést követően jogos érdek alapján.

Az adott esemény lezárását követően legkésőbb 18 hónapig. Hiszen az együttműködés részeként minden évben frissítésre kerül az Informatikai Szakmai Napon résztvevő cégek és az általuk kijelölt kapcsolattartók neve, munkahelyi e-mail címe és munkahelyi telefonszáma.

Kapcsolattartó munkahelyi e-mail címe

Kapcsolattartó munkahelyi vezetékes telefonszáma (amennyiben van, munkahelyi mobiltelefon száma)

 

4.2. kapcsolattartás a kerekasztal beszélgetésben résztvevő céges megbízottal

 

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Milyen jogon kezeljük?

Meddig tároljuk?

Kerekasztal beszélgetésben résztvevő céges megbízott neve (családi és utóneve)

Az adott résztvevő cég általi kijelölést követően kapcsolattartási céllal vesszük fel az adott személy beazonosítása érdekében.

 

Az adott résztvevő cég általi kijelölést követően jogos érdek alapján.

Legfeljebb az esemény lezárását követő munkanapig, kivéve, ha az előadó egyben a cég által kijelölt kapcsolattartó személy is.

Kerekasztal beszélgetésben részvevő céges megbízott munkahelyi e-mail címe

Kerekasztal beszélgetésben részvevő céges megbízott munkahelyi mobiltelefon száma

 

4.3. kapcsolattartás a felkért előadókkal

 

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Milyen jogon kezeljük?

Meddig tároljuk?

Felkért előadó neve (családi és utóneve)

Önkéntes hozzájárulás alapján, kapcsolattartási céllal vesszük fel az adott személy beazonosítása érdekében

Önkéntes hozzájárulás alapján.

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, azonban legfeljebb 18 hónapig.

Felkért előadó munkahelyi e-mail címe

Felkért előadó munkahelyi mobiltelefon száma

Ha a felkért előadó nem rendelkezik munkahelyi mobiltelefon számmal, a privát mobiltelefon száma

 

 

Az önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható. Tájékoztatjuk Önt, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A törlési kérelemben ugyanazon adatokat kérjük Öntől beazonosítás érdekében, mint a hozzájárulás megadása során. Az önkéntes hozzájárulás visszavonására (törlés) irányuló kérelemben megjelölt adatokat a törlés teljesítéséig, legfeljebb 30 napig tároljuk, ezt követően már sem a visszavont személyes adato(ka)t, sem a törlési kérelmét (a benne lévő személyes adatokkal együtt) nem tároljuk.

 

4.4. aktív hallgatói jogviszony igazolása igazolvány felmutatásával ajándékosztásnál

 

Korlátozott számban hallgatóink érkezéskor ajándékot kapnak. Az adott hallgató önkéntesen dönti el, hogy szeretne-e ajándékot kapni. Amennyiben a hallgató úgy dönt, hogy az ajándékot szeretné átvenni, akkor azt úgy teheti meg, hogy egyfelől az érintett hallgató a diákigazolványának felmutatásával igazolja az aktív hallgatói jogviszonyát, másfelől egy jelenléti ívet ír alá, amely tartalmazza az érintett hallgató nevét és aláírását, valamint a diákigazolványának számát.

 

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Milyen jogon kezeljük?

Meddig tároljuk?

Diákigazolvány érvényességének megtekintése

Az aktív hallgatói jogviszony ellenőrzése céljából.

Jogos érdek alapján

Nincs tárolás, csak megtekintés

Ajándéktárgy átvétele során az ajándék átadásához jelenléti ívet veszünk fel, melyen szerepel

 • az átvevő neve és
 • aláírása, valamint
 • a diákigazolvány száma

Beazonosítás és pénzügyi elszámolás céljából

Legfeljebb a rendezvényt követő 15 munkanapig, mert utána adatátadásra kerül

 

4.5. Kép –és hangfelvétel (videófelvétel)

 

Tájékoztatjuk, hogy a programon közérdekből kép- és hangfelvételt (videofelvételt) készítünk, általánosságban tömegfelvételek formájában. Egyben felhívjuk a figyelmét, hogy az esemény sajtónyilvános.

Tájékoztatjuk, hogy a helyszín és az esemény speciális jellegéből adódóan úgy tud élni a tiltakozáshoz való jogával a kép-és hangfelvétel (videofelvétel) vonatkozásában, hogy nem lép be a rendezvény helyszínére.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése alapján a tömegfelvételek, valamint a nyilvános közéleti szereplés esetén nincs szükség az érintett hozzájárulására sem a felvétel elkészítéséhez, sem annak felhasználásához. Azonban az érintetteket előzetesen tájékoztatni kell ilyen esetben is, ezért az előzetes tájékoztatási kötelezettségünknek jelen adatkezelési tájékoztatóval és a helyszínen, a „Tájékoztatjuk, hogy jelen esemény során kép- és hangfelvétel (videofelvétel) készül. A helyszín és az esemény jellegéből adódóan úgy tud a helyszínen a tiltakozáshoz való jogával élni a kép-és hangfelvétel (videofelvétel) vonatkozásában, hogy nem lép be a rendezvény helyszínére. Adatkezelési tájékoztatónk itt érhető el: http://www.inf.u-szeged.hu/szakmainap” figyelem-felhívás elhelyezésével teszünk eleget.

Ugyanakkor mivel a Szegedi Tudományegyetem elkötelezett a személyes adatok valamennyi formájának védelme és biztonsága, valamint a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett, ezért tájékoztatjuk, hogy a tömegfelvételeket, valamint a nyilvános közéleti szereplés tekintetében az előadókról, és a kerekasztal beszélgetésben résztvevő céges megbízottakról készített felvételeket az esemény népszerűsítésére, marketing céllal a Szegedi Tudományegyetem, az SZTE TTIK, valamint az SZTE TTIK Informatikai Intézet online csatornáin keresztül használjuk fel, különösen

 • SZTE Központi Közösségi Médiafelületein
 • SZTE TTIK Informatikai Intézet honlapján
 • SZTE TTIK Informatikai Intézet Facebook oldalán
 • SZTE TTIK Facebook oldalán

 

Az esetlegesen előforduló individualizált képek elkészítéséhez és felhasználásához minden esetben hozzájárulást kérünk az érintett személytől a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 § (1) bekezdése alapján. Az önkéntes hozzájárulás megadása (űrlap) során azonosítás céljából vesszük fel az alábbi adatokat.

 

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Milyen jogon kezeljük?

Meddig tároljuk?

Név (családi és utóneve)

Az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel.

Önkéntes hozzájárulás alapján.

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

Születéskori név (családi és utóneve)

Édesanyja neve (opcionális, amennyiben a név nem egyértelműen azonosítja az adott személyt)

Érintett személy aláírása

 

Az önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható. Tájékoztatjuk Önt, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A törlési kérelemben ugyanazon adatokat kérjük Öntől beazonosítás érdekében, mint a hozzájárulás megadása során. Az önkéntes hozzájárulás visszavonására (törlés) irányuló kérelemben megjelölt adatokat a törlés teljesítéséig, legfeljebb 30 napig tároljuk, ezt követően már sem a visszavont személyes adato(ka)t, sem a törlési kérelmét (a benne lévő személyes adatokkal együtt) nem tároljuk.

 

5. Kinek adjuk át/továbbítjuk az adatokat?

 

5.1. Adatátadás szervezeten belül

 

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági Főigazgatóság Számviteli Iroda számára adjuk át az ajándékosztás során a jelenléti íven felsorolt adatokat (4.4 pont alapján: név, aláírás, diákigazolvány száma) a szervezeten belüli pénzügyi elszámolás okán, jogos érdekből.

 

5.2. Adattovábbítás szervezeten kívülre

 

Általánosságban a TTIK Informatikai Szakmai Naphoz kapcsolódó adatok vonatkozásában nem végzünk adattovábbítást, sem belföldre, sem külföldre.

 

Az általunk Önről kezelt adatokat csak az 1. pontban megjelölt adatkezelő szervezeti egységünk vezetője által kijelölt személyek kezelik, a 4. pontban megjelölt cél, jogalap szerint és megőrzési időn belül.

 

 

6. Igénybe veszünk-e adatfeldolgozót?

 

Nem, adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

 

7. Gyűjtünk-e Önről adatot más személytől?

 

Nem. Az Önről kezelt adatokat Öntől kapjuk meg, más forrásból adatgyűjtést nem végzünk.

 

8. Történik-e automatizált döntéshozatal az adatkezelések során?

 

Nem.

 

9. Milyen jogkövetkezménnyel jár az adatszolgáltatás elmaradása?

 

A cégek kapcsolattartóinak, a kerekasztal beszélgetésben résztvevő céges megbízottak, a felkért előadók adatszolgáltatása a rendezvény megszervezéséhez szükséges, elmaradása semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem jár az érintett számára.

Az ajándékosztásnál, amennyiben a hallgató nem kívánja bemutatni az aktív hallgatói jogviszony igazolása érdekében a diákigazolványát, és/vagy nem kíván szerepelni a jelenléti íven, hátrányos jogkövetkezmény nem éri, viszont számára nem tudunk ajándékot biztosítani.

 

10. Milyen jogai vannak a program kapcsán?

 

A TTIK Informatikai Szakmai Nap kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

 1. tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről.
 2. hozzáféréshez való jog – hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz.
 3. helyesbítéshez való jog – ha pontatlanságot észlel az általunk kezelt személyes adataiban, jogában áll javítást kérni.
 4. törléshez való jog – amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul és nincs más jogalap az adatkezelésre, kérheti személyes adatainak törlését.
 5. tiltakozáshoz való jog – a jogos érdeken alapuló, vagy a közérdeken alapuló adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a helyszín és az esemény speciális jellegéből adódóan úgy tud élni a tiltakozáshoz való jogával a kép-és hangfelvétel (videofelvétel) vonatkozásában, hogy nem lép be a rendezvény helyszínére.

 1. korlátozáshoz való jog – kérheti az adatainak korlátozását, pl. amikor vitatja a kezelt adatainak pontosságát, addig, amíg az SZTE ellenőrzi azok pontosságát.
 2. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni.

 

11. Milyen jogorvoslattal élhet?

 

11.1. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Lajkó Dóra

Cím: Szegedi Tudományegyetem, Rektori Hivatal, Adatvédelmi Iroda

6720 Szeged, Dugonics tér 13., 3. em., 304. szoba

Tel.: +36 (62) 342-376, +36 (62) 544-000/2376

E-mail: dpo@gmf.u-szeged.hu

 

11.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Tel.: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

11.3. Bírósághoz fordulhat

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet, akár a Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek

 

12. Van-e adatvédelmi tisztviselője a Szegedi Tudományegyetemnek?

 

Igen. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeit a 11.1. alpontban találhatja meg.

Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási pontként szolgál Ön és az adatkezelő között. A TTIK Informatikai Szakmai Nap kapcsán is felügyeli a jogi előírásoknak, valamint a belső szabályzatainknak való megfelelést.