Kalmár Breviárium

Kalmár László jegyzeteiből, tanulmányaiból, leveleiből összegyűjtött gondolatok, idézetek.

Oktatás

"Én mindig pedagógusnak éreztem magamat, annak ellenére, hogy középiskolában, a gyakorló év kivételével, nem tanítottam, mert mindjárt az egyetemre kerültem tanársegédnek. Mindig azt tartottam, hogy az egyetemen az a feladatom, hogy nehéz kérdéseket könnyűvé tegyek a tanítványaim részére."

Tovább...

Számítástudományról

" egy születő új tudományágat képviselek. A születő újnak mindig meg kell harcolni a maga harcát a konzervativizmus ellen, és aki ilyen tudományágat képvisel, mint akár a matematikai logika, akár a kibernetika, vagy a számítástudomány, annak bizony sokakkal és sok helyütt kell vitatkoznia..."

Tovább...

Matematika

"…megjártam a matematikai egzaktság magasiskoláját s látom, hogy az egzaktságnak nincs határa, nincs olyan precíz módon megfogalmazott definíció, vagy tétel, amibe még precízebb álláspontról bele ne lehetne kötni, mégpedig nemcsak szőrszálhasogatásból és kákáncsomókeresésből, hanem alapos okkal (mert a precízebb álláspont el nem fogadása effektív hibákhoz, hamis eredményekhez vezethet); éppen ezért nem tudom többé statikus-dogmatikusan felfogni a matematikai precízséget: aki ezen innen van, nem precíz, aki túl, az precíz..."

Tovább...

Elképzelések a jövőről

"A számítógépek további fejlődése oda fog vezetni, hogy egyrészt mindenki olcsón vásárolhat zsebbe férő kis számítógépet, másrészt a számítás, általánosabban az információfeldolgozás éppoly közszolgáltatás lesz, mint ma a telefon: mindenki „feltárcsázhatja” a központi nagy számítógépet, „betárcsázhatja” neki a feladatot és esetleg emberi hangon megkapja tőle a megoldást, esetleg képernyőn jelenik meg neki. A mai multiprogramozásos rendszerek nem is állnak ettől nagyon messze, a századfordulóra valószínűleg nem lesz már utópia."

Tovább...

Kutatás

"Azt is meg kell mondanom, hogy én a tudományban nem vagyok hűséges, nem szoktam egy téma mellett kitartani, hanem ha valami újabb, érdekesebb jön, akkor az kezd izgatni. Mint mondtam, kezdett izgatni, hogy mire használják a matematikai logikát, és ez lassanként odáig „fajult”, hogy ma már a számítástudományt vallom saját tudományterületemnek, főleg a programozási nyelvek elméletét..."

Tovább...

Matematikai logikáról

"Ha a matematikát dialektikusan, vagyis fejlődésében nézzük, akkor világos, hogy a Gödel-tétel nem jelenti azt, hogy a matematikai megismerésnek abszolút határa volna. Viszont fejlődésének egy-egy adott stádiumában meg kell fogalmazni a módszereit, le kell szögeznünk, milyen alapfogalmak és milyen axiómák szolgálnak egy-egy fejezetének alapjául..."

Tovább...

További gondolatok

Tovább...