Mikrovezérlők alkalmazástechnikája

Gingl Zoltán - Műszaki Informatika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem
2020 © CC BY 4.0,


A tananyagról
Segédanyagok

A tárgyhoz jegyzet tartozik, mely közel teljes mértékben lefedi a tananyagot. Ezen kívül diasorok foglalják össze a legfontosabb tudnivalókat, kiegészítéseket is tartalmaznak. Nagyon hasznos tananyag a tárgyalt mikrovezérlő adatlapja is. Az előadásokon további információk is elhangozhatnak, ezeket érdemes lejegyezni.

Kiegészítő anyagok, referenciák is találhatók ezen az oldalon.

Hogyan érdemes használni a tananyagot?

A tananyag nagyobb témakörökre, ezeken belül fejezetekre oszlik. Az ezekhez tartozó segédanyagokat fontos tanulmányozni, megérteni, szükség esetén a megfelelő fórumokon kérdéseket lehet feltenni.

Az alapismereti részeket memorizálni is kell, mert ezek magabiztos ismerete elengedhetetlen. Önmagában a memorizálás nem jelent még általánosan használható tudást, ahhoz a megértés is nélkülözhetetlen. A gyakorlatban nem pont ugyanazok a problémák merülnek fel, amiket a tananyag tárgyal, csak az tudja majd ezeket megoldani, aki nem csak gépiesen, hanem alkotó módon, felsőfokú szinten képes a tudását alkalmazni. Egy eszköztárat kell tudni magabiztosan és kreatívan használni.

A tantárgy 3 kredites, ami 90 ráfordított tanulási óra becslését jelenti. Ebből következően a félév során a tananyaggal rendszeresen foglalkozni kell, megfelelő időt szánva az elsajátítására a magabiztos tudás megszerzése érdekében. Hiányosabb előismeretek esetén több tanulásra is szükség lehet. A tananyag felépítése, eszköztárai, referenciái is segítik, hogy az időráfordítás minél eredményesebb és élvezetesebb lehessen.


Mikrovezérlő-alapok

Segédanyagok

A C8051Fxxx mikrovezérlők központi egységei

Segédanyagok

A C8051Fxxx mikrovezérlők programozása

Segédanyagok

Müködtetési lehetőségek

Segédanyagok

Perifériák kezelése, portok

Segédanyagok

Időzítő áramkörök

Segédanyagok

Kommunikáció

Segédanyagok

Analóg perifériák

Segédanyagok

Kiegészítő anyagok

Részletes tematika, tételsor

Referenciák

Mikrovezérlők alkalmazástechnikája

Gingl Zoltán - Műszaki Informatika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem
2020 © CC BY 4.0,