Mikrovezérlők alkalmazástechnikája

Gingl Zoltán - Műszaki Informatika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem
2020 © CC BY 4.0,


A tananyagról
Segédanyagok

A tárgyhoz jegyzet tartozik, mely közel teljes mértékben lefedi a tananyagot. Ezen kívül diasorok foglalják össze a legfontosabb tudnivalókat, kiegészítéseket is tartalmaznak. Nagyon hasznos tananyag a tárgyalt mikrovezérlő adatlapja is. Az előadásokon további információk is elhangozhatnak, ezeket érdemes lejegyezni.

Kiegészítő anyagok, referenciák is találhatók ezen az oldalon.

Hogyan érdemes használni a tananyagot?

A tananyag nagyobb témakörökre, ezeken belül fejezetekre oszlik. Az ezekhez tartozó segédanyagokat fontos tanulmányozni, megérteni, szükség esetén a megfelelő fórumokon kérdéseket lehet feltenni.

Az alapismereti részeket memorizálni is kell, mert ezek magabiztos ismerete elengedhetetlen. Önmagában a memorizálás nem jelent még általánosan használható tudást, ahhoz a megértés is nélkülözhetetlen. A gyakorlatban nem pont ugyanazok a problémák merülnek fel, amiket a tananyag tárgyal, csak az tudja majd ezeket megoldani, aki nem csak gépiesen, hanem alkotó módon, felsőfokú szinten képes a tudását alkalmazni. Egy eszköztárat kell tudni magabiztosan és kreatívan használni.

A tantárgy 3 kredites, ami 90 ráfordított tanulási óra becslését jelenti. Ebből következően a félév során a tananyaggal rendszeresen foglalkozni kell, megfelelő időt szánva az elsajátítására a magabiztos tudás megszerzése érdekében. Hiányosabb előismeretek esetén több tanulásra is szükség lehet. A tananyag felépítése, eszköztárai, referenciái is segítik, hogy az időráfordítás minél eredményesebb és élvezetesebb lehessen.


Mikrovezérlő-alapok

Segédanyagok

A C8051Fxxx mikrovezérlők központi egységei

Segédanyagok

A C8051Fxxx mikrovezérlők programozása

Segédanyagok

Müködtetési lehetőségek

Segédanyagok

Perifériák kezelése, portok

Segédanyagok

Időzítő áramkörök

Segédanyagok

Kommunikáció

Segédanyagok

Analóg perifériák

Segédanyagok

Laboratóriumi gyakorlatok

Kiegészítő anyagok

Részletes tematika, tételsor
Alapismereti kérdések

Tananyagkiegészítők

Fejlesztőeszközök

Referenciák

Mikrovezérlők alkalmazástechnikája

Gingl Zoltán - Műszaki Informatika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem
2020 © CC BY 4.0,