Jelenlegi hely

A tanszék kurzusainak kreditteljesítési feltételei

A tanszék kurzusainak kreditteljesítési feltételei.

 Minden kurzusra megszerzendő pontszámok szerint adottak a kurzusok teljesítésének feltételei. Az érintett hallgatóknak a pontszámot az alábbi tevékenységekkel kell megszerezni:

 1. Évközi munka

 - kis dolgozatok

 A gyakorlatok látogatása kötelező, aki a félév óraszámának 50%-ánál többet hiányzik, az nem teljesítette a kurzust. A szemeszter során négy darab 5-10 kérdésből álló röpdolgozat megíratására kerül sor. A dolgozatok 5 pontosak, így az elérhető maximális pontszám 20.

 - otthoni munka

 A szemeszter során az előadó vagy a gyakorlatvezető feladatokat ad ki megoldásra, vagy bizonyos téma feldolgozását írja elő esszé formájában, kötelező program készítését vagy implementált algoritmusok tesztelését, értékelését kéri. (A konkrét részleteket az oktató az év elején hirdeti meg.) Az otthoni munkával elérhető pontok maximális száma 40.

 2. Vizsga (írásbeli vagy szóbeli)

 A maximálisan elérhető pontszám 40.

 A kurzus teljesítésének feltétele, hogy a hallgatónak minden egyes tevékenységben (kis dolgozatok, otthoni munka, vizsga) el kell érnie a maximális pontszám 50%-át. Minden részteljesítés javítható, ennek feltételeit az előadó, illetve a gyakorlatvezető határozza meg. Az évközi munka csak a szorgalmi időszakban javítható. A teljesített kurzusra a tárgy előadója az elért pontszám alapján ad érdemjegyet, amely 0-49 pont esetén elégtelen, 50-59 pontra elégséges, 60-69 pont esetén közepes, 70-79 pontra (jó) és 80-100 pont esetén jeles. A korábbi évekből származó részeredményeket nem tartjuk nyilván, és ezek nem is számíthatók be később.

 A fentiek nem vonatkoznak a tanszék által meghirdetett speciálkollégiumokra, más karokon való oktatás esetén, valamint a levelező hallgatókra. Ezekben az esetekben a tantárgy előadója köteles a teljesítés feltételeit a szemeszter első tanítási hetében kihirdetni, annak írásos változatát a hallgatók képviselőjének odaadni.