Jelenlegi hely

Ipari folyamatok irányítása és felügyelete

előadás: 2 óra, 4 kredit, kollokvium

laboratóriumi gyakorlat: 1 óra, 0 kredit, aláírás

Oktató:

Dr. Pletl szilveszter

Tantárgyi tematika:

A folyamatirányítás informatikai eszközei. Folyamat-gép kapcsolat típusai, felépítésük, jellemzőik. Ember-gép kapcsolat eszközei ipari rendszerekben. Folyamatvizualizáló rendszerek. Terepi buszrendszerek. A digitális elven működő mérésadatgyűjtők és szabályozók tervezésének szempontjai, a tervezés lépései. Végrehajtó szervek, helyzetbeállítók, beavatkozó szervek. Tervezési példák. Termelésirányító rendszerek feladata, felépítése és funkciói. Folyamatirányító rendszerek generációi és kapcsolatuk a termelésirányító rendszerekkel. A kliens-szerver architektúrája, az OPC szerver szerepe. A HMI kialakítása, a kliens oldal kialakítása. Az OPC .NET –es megvalósítása. OPC megvalósítása JAVA környezetben. A riasztások menedzselése. Tipikus DCS szoftver funkciók. A karbantartás menedzselése a DCS rendszerekben. Az OPC és a WEB technológia integrálása. Az OPC és a MATLAB kapcsolata. Ipari esettanulmányok. 

Ajánlott irodalom:

[1] Dr. Ajtonyi István – Dr. Gyuricza István: Programozható irányítóberendezések, hálózatok és rendszerek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 2002.(k)

[2] Frank Iwanitz, Jürgen Lange: OPC - Fundamentals, Implementation and Application, Hüthig Fachverlag, 2006, ISBN 3-7785-2904-8

[3] Dr. Ajtonyi István: Automatizálási és kommunikációs rendszerek, egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó 2003. ISBN 963 661 546 2