Jelenlegi hely

Ipari hálózatok

 

Tantárgy kódja: IB678

Felelős előadó: Matijevics István

Nappali tagozaton:

Előadás: heti 1 óra / 3 kredit. Teljesítés módja: Kollokvium, vagy megajánlott jegy (csak jó vagy jeles). (Vizsgára bocsájthatóság feltétele az évközi feladat beadása és megvédése, a laboratóriumi gyakorlatok elvégzése.)

Gyakorlat: nincs

Laboratóriumi gyakorlat: heti 2 óra. Teljesítés módja: Évközi feladat és laboratóriumi mérések.

Levelező tagozaton:

Megegyezik a nappali tagozat feltételeivel, azzal, hogy az óraszám összhangban van a levelezős óraszámmal.

Gyakorlat: összesen 10 óra. Teljesítés módja: Aláírás.

A kurzus felvételének előfeltételei: Számítógép hálózatok, Mikrovezérlők alkalmazástechnikája.

Előadás anyaga: http://www.inf.u-szeged.hu/moodle17


Tematika:

Az ipari körülmények specifikumai.

Érzékelők hálózata.

Csomópontok, érzékelők, beavatkozók összekapcsolása.

Terepi buszrendszerek. Címzés.

USB. Biztonságos buszok. DeviceNet, ControlNet, Profibusz. Foundation Fieldbus H1. Profibus DP, Profibus PA, AS. A CAN mint ipari kommunikációs protokoll, CANopen. Ethernet TCP/IP. Ethernet/IP. Modbus, Modbus/TCP PDU. Foundation Fieldbus HSE, IDA, PROFInet.


Ajánlott irodalom:

[1] Dick Caro: Automation Network Selection, ISA-Instrumentation, Systems, and Automation (October 2003), ISBN-13: 978-1556178610.

[2] Dr. Ajtonyi István - Dr. Gyuricza István: Programozható irányítóberendezések, hálózatok és rendszerek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 2002.(k)

[3] Dr. Ajtonyi István: Automatizálási és kommunikációs rendszerek, egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó 2003. ISBN 963 661 546 2

[4] David J. Teumim: Industrial Network Security, ISA-The Instrumentation, Systems, and Automation Society (December 24, 2004), ISBN-13: 978-1556178740.


A kurzus teljesítésének feltételei:


Nappali:

I. Évközi feladat: a hallgató legkésőbb a szorgalmi időszak 4. hetéig feladatot kap, egy időpontot a megoldás megvédésére.

II. A laboratóriumban az előre meghatározott időpontokban a laboratóriumi gyakorlatokat elvégzi és jegyzőkönyvben dokumentálja azok eredményeit (előre meghatározott időpontokban.)

III. Az I. és II: pont feltétele a vizsgára bocsájthatóságnak.

IV. Vizsga a vizsgatételek alapján írásban és szóban (2 húzott tétel.)

Évközi feladat és laboratóriumi gyakorlatok pótlása: a szorgalmi időszak utolsó 4 hetében, kizárólag indokolt esetben.


Levelező:

Megegyezik a nappali követelményekkel, figyelembe véve a levelező óraszámait.


Érdemjegy:

Évközi feladat: 20-33 pont (kivételesen jó feladatnál 51-67 pont).

Laboratóriumi gyakorlat: 20-33 pont

Kollokvium: 20-34 pont.

51 - 60 elégséges,

61 - 70 közepes,

71 - 80 jó,

81 - 100 jeles.