Jelenlegi hely

Rendszerek identifikációja

System Identification
 
Óraszám: 2 előadás 
Teljesítés típusa: Kollokvium
Kredit: 5
 
Tantárgyfelelős
 
Pletl Szilveszter, főiskolai tanár (Műszaki Informatika Tanszék)
 
A tantárgy célkitűzése:
 
A tárgy célja, hogy összefoglalja a rendszeridentifikáció korszerű elméleti irányzatait. 
A tárgyalt algoritmusok feltehetően még hosszú ideig hatást gyakorolnak a működési környezet megváltozásaihoz is alkalmazkodni képes rendszerek elméletére és gyakorlatára. Napjaink hardvereszközei ás algoritmusai lehetővé teszik az elméleti megoldások hatékony hasznosítását a gyakorlatban.
 
A tantárgy oktatásának módja:
 
A tárgy előadásból áll, amelynek anyagába beillesztésre kerülnek az elméletet magyarázó illusztrációs példák. A tárgy intenzíven épít a MATLAB-ra és annak jelfeldolgozási, irányítástechnikai és identifikációs célú toolboxaira.
 
Tartalom:
 
Általános áttekintés, jel és rendszertechnikai alapfogalmak. Becslési feladatok. A rendszeridentifikáció folyamata. Szimuláció és predikció. Az LTI rendszerek leírása. FIR, ARX, ARMAX, ARMA,ARARX, ARARMAX, OE és BJ struktúrák. Idővariáns és nemlineáris rendszerek modelljei. Neurális és fuzzy modellek. Rendszeridentifikációs módszerek. Paraméterbecslési módszerek. Konvergencia és konzisztencia. Mérés tervezés és modell verifikáció. Rendszeridentifikációs kritérium választás. Gyakorlati példák tárgyalása, esettanulmányok.
 
Követelmények: 
 
Szorgalmi időszakban 1 házi feladat, ami beszámít a vizsgajegybe.
A vizsgaidőszakban, írásbeli vizsga.
 
Irodalom:
 
[1] Ljung, L.: "System Identification Theory for the User". Prentice Hall, 1999.
[2] Aström, K. J. - Wittenmark, B.: "Computer controlled systems". Prentice-Hall, 1997.
[3] B. Widrow, S.D.Stearns, "Adaptive Signal Processing", Prentice-Hall, 1985.
[4] Vidyasagar, M.: "Nonlinear systems analysis". Prentice-Hall, 1993.
[5] Wang, L. X.: "Adaptive fuzzy systems and control". Prentice Hall, 1994.
[6] Jang, J. S. R.-Sun, C. T.-Mizutani, E.: "Neuro-fuzzy and soft computing". Prentice Hall, 1997
[7] Lantos Béla: "Irányítási rendszerek elmélete és tervezése I. Egyváltozós szabályozások". Akadémiai Kiadó, 2. kiadás, 2005, ISBN 963 05 8249 X.
[8] Fodor György: "Jelek és rendszerek". Műegyetem Kiadó, 2006, ISBN 963 420 869 X.
[9] Zoran Gajić: "Linear Dynamic Systems and Signals". Prentice Hall, 2003, ISBN 0-201-61854-0
[10] Edward W. Kamen, Bonnie S. Heck: "Fundamentals of Signals and Systems Using The Web and MATLAB", Second Edition. 2000, Prentice-Hall.