You are here

Biblio

Export 4 results:
Filters: Author is Szabolcs Urbán  [Clear All Filters]
2015
Urbán S, Ruskó L, Nagy A. Semi-automatic tumor contouring method using PET and MRI medical images. In: Manuel J, Tavares RS, Jorge RMNatal, editors. Computational Vision and Medical Image Processing. Tenerife, Spain: CRC Press - Taylor&Francis Group; 2015. 2. p. 209-214p.
2012
Chlamydia inklúziók automatizált számolása fluoreszcens DNS-chip szkenner segítségével. In: 11. Cserháti István Emlékülés : Fiatalok Tudományos Fóruma. Szeged: SZTE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ; 2012. 3. 37.