You are here

Tanszékcsoporti szeminárium

Félév: 
2014/15 II. félév
Helyszín: 
Árpád tér 2. II. em. 220. sz.
Dátum: 
2015-02-24
Időpont: 
14:00-15:00
Előadó: 
Németh Gábor
Cím: 
Aláírás hitelsítés középvonalakra adott hasonlósági mérőszám alapján
Absztrakt: 
Az aláírás, mint biometriai azonosító nagyon fontos szerepet tölt be az 
üzleti életben, mivel a szerződések, hivatalos iratok nagy részét napjainkban 
is kézzel írjuk alá. A kézi aláírások vizsgálata emiatt ma is aktívan kutatott 
terület. Az aláírás hitelesítés során ú.n. referencia aláírásokkal rendelkezünk 
egyes személyektől és egy kérdéses aláírás esetében arra kell választ adnunk, 
hogy az aláírás az valódi-e vagy hamisítvány. Ennek megfelelően az aláírást 
elfogadjuk vagy elutasítjuk. Számos módszer létezik arra vonatkozóan, hogy 
milyen jellemzők és mérőszámok alapján döntenek az elfogadásról vagy elutasításról. 
Lee, Lam és Suen vázkijelölő algoritmusok jóságára javasolt hasonlósági mérőszámokat. 
Ezen mérőszámokat az összeregisztrált aláírások középvonalaira alkalmazhatuk, majd 
statisztikai úton döntést hoztunk az elfogadást vagy elutasítást illetően.