Jelenlegi hely

Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás - GINOP-2.3.3-15

Pályázat neve: 
Kutatásiinfrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás - GINOP-2.3.3-15
Rövid összefoglalás: 

A felhívás a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi versenyképességének erősítését, a nemzetközileg versenyképes tudás-centrumok létrejöttét támogatja, segítve ezzel a sikeres nemzetközi kutatási együttműködések kialakítását, elmélyítését. A konstrukció keretében olyan kutatási eszköz, illetve infrastruktúra-beszerzés, építés vagy korszerűsítés támogatható, amely nemzetközi kutatási infrastruktúrákban - így például az ESFRI Roadmap-ban szereplő kutatási infrastruktúrákban - való magyar részvételt, illetve azokhoz való csatlakozást tesz lehetővé. Hozzájárul a Horizont 2020 program keretében támogatott programokhoz, elősegítve a nemzetközi és a hazai hálózatosodást és kutatási együttműködéseket, a hazai tudásközpontok nemzetközi versenyképességének megszerzése, illetve megőrzése érdekében.

Tervezett keretösszeg 20 milliárd Ft, amelyből 50-1.000 millió Ft közötti támogatási összegek igényelhetőek.

 

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. október 15-től 2017. október 15-ig lehetséges.

Bővebb információ: http://palyazat.gov.hu/doc/4502

Bővebben: 
A Felhívás indokoltsága és célja
Jelen Felhívás indításának indokoltsága a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi versenyképességének erősítése, a nemzetközileg versenyképes tudás centrumok létrejöttének támogatása, segítve ezzel a sikeres nemzetközi kutatási együttműködések kialakítását, elmélyítését.
A konstrukció keretében kizárólag olyan kutatási eszköz, illetve infrastruktúra-beszerzés,
építés vagy korszerűsítés támogatható (különös tekintettel az S3 (Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia) infrastruktúra dokumentumában megjelenő kutatási infrastruktúrákra), amely nemzetközi kutatási infrastruktúrákban - így például az ESFRI Roadmap-ban szereplő kutatási infrastruktúrákban - való magyar részvételt, illetve azokhoz való csatlakozást tesz lehetővé, valamint hozzájárul a Horizont 2020 program keretében támogatott programokhoz, elősegítve a nemzetközi és a hazai hálózatosodást és kutatási együttműködéseket, a hazai tudásközpontok nemzetközi versenyképességének megszerzése, illetve megőrzése érdekében
 
A rendelkezésre álló forrás
Tervezett keretösszeg 20 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma:
20-200 db.
 
Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a magyarországi székhellyel, vagy telephellyel rendelkező:
 • költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek,
 • egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények,
 • állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok.
 
 
Támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
 • a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek (önállóan támogatható),
 • a kutatási eszközhöz feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a
 • szükséges alap infrastrukturális fejlesztések (önállóan nem támogatható),
 • projekt előkészítés (önállóan nem támogatható),
 • projekt menedzsment (önállóan nem támogatható),
 • tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele
 • (önállóan nem támogatható),
 • szolgáltatás igénybevétele (önállóan nem támogatható).

Közvetlenül vagy közvetve illeszkedik a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (S3) meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez. Az S3-hoz való illeszkedést az NKFI Hivatal támogató vélemény igazolja.

 

Kötelező vállalások
Az alábbi feltételek vállalása szükséges minden projekthez kapcsolódóan a pénzügyibefejezést követő 3. üzleti év végére:
Kötelező:
 • Bekapcsolódás nemzetközi kutatási hálózatokba (a kutatási infrastruktúra által generált nemzetközi kutatási együttműködési megállapodások száma) és
 •       Kutatási lehetőség biztosítása külső kutatócsoportok számára
 •    (együttműködési megállapodások száma)
 •       A jobb, kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményben dolgozó    kutatók számának növelése teljes munkaidőre számítva (belső nyilvántartás)
és az alábbi két vállalás közül egy választandó
 • A kedvezményezett szervezet(ek)nél a beszerzett eszköz oktatási célú felhasználása (felsőoktatási képzésben részt vevő hallgatók számára gyakorlati tárgy keretében beépített oktatási anyag, katalógussal és fotódokumentációval vagy videó filmmel dokumentálva)

vagy

 • A kutatáshoz kapcsolódó szabadalmak, publikációk növelése (a kutatóhelyre eső, külsős kutatókkal közös publikációk, szabadalmak száma).
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére 36 hónap áll rendelkezésre.
A projekt megvalósítása során legalább egy, legfeljebb három mérföldkövet szükséges meghatározni úgy, hogy a mérföldkövek között legalább 12 hónapnak kell lennie.
 
A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelmek benyújtása 2015. október 15-től 2017. október 15-ig lehetséges.
Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülenk együttesen elbírálásra:
 • 2016. január 25.
 • 2016. október 10.
 • 2017. március 27.
 • 2017. október 15.
 

 

Benyújtási határidő: 
2017-10-15