Jelenlegi hely

Intézeti szeminárium

Félév: 
2018/19 I. félév
Helyszín: 
Árpád tér 2. II. em. 220. sz.
Dátum: 
2018-10-30
Időpont: 
14:00-15:00
Előadó: 
Tóth Zoltán
Cím: 
Egységesített hiba adatbázis Java projektekre
Absztrakt: 

Háttér: Korábban több szabadon elérhetővé tett hiba adatbázist
publikáltak, melyek különféle célokra használhatóak, mint például
hiba előrejelző modellek kiértékelése.

Célok: Ebben a munkában összegyűjtöttük a szabadon elérhető hiba
adatbázisokat és tartalmukat egyesítettük, mely egy nagyobb, egységes
hiba adatbázist ad eredményül.

Módszer: 5 különböző szabadon elérhető hiba adatbázist gyűjtöttünk
össze, melyek megfelelnek bizonyos kritériumoknak. A hiba adatbázisokban
felhasznált szoftver rendszerekhez tartozó forráskódokat is összegyűjtöttük,
melyeket aztán statikus forráskód elemzésnek vetettük alá, így kinyerve
egy közös metrika halmazt, melyet az egységes adatbázisban kívánunk
használni. Ezzel a módszerrel fájl és osztály szintű egységesített
hiba adatbázisokat állítottunk elő, melyek alapját képezhetik további
kutatásoknak (például új vagy meglévő hiba előrejelző modellek kiértékelése).
Ezenfelül a különböző hiba adatbázisokban használt statikus forráskód
metrikákat néhány alap statisztikai módszerrel összevetettük, hogy fényt
derítsünk az esetleges eltérésekre.

Eredmények:
A metrikák megfigyelésekor a következő megállapításokat tettük:
    (i)   Ugyanolyan metrikanevek különböző definíciót használhatnak
    (ii)  Ugyanazt a definíciót használó metrikáknak különböző nevük lehet
    (iii) Különböző statikus elemzők eltérő metrikaértéket adhatnak ugyanarra
          a metrikára
    (iv)  Egyes elemzők a forráskódon, míg mások a bájtkódon dolgoznak
    (v)   A letöltött forráskód alkalmanként több forrásfájlt tartalmazott,
          mint azt az eredeti adatbázis feltünteti

Konklúzió: Minden anomália ellenére úgy véljük, hogy az előállított
egységes hiba adatbázis segíthet a jobb hiba előrejelző modellek építésében
és az általánosabb következtetések levonásában. Az előállított egységes hiba
adatbázist szabadon elérhetővé tettük mindenki számára. A nyíltság egyértelműen
segíthet abban, hogy a született hiba előrejelző módszereket könnyebben
reprodukálni/validálni lehessen, mely egyre nagyobb jelentőséggel bír a
jelen tudományos világában.