Jelenlegi hely

Intézeti szeminárium

Félév: 
2018/19 I. félév
Helyszín: 
Árpád tér 2. II. em. 220. sz.
Dátum: 
2018-11-20
Időpont: 
14:00-15:00
Előadó: 
Vadai Gergely
Cím: 
Hétköznapi mozgásmintázatok spektrális vizsgálata
Absztrakt: 

Az emberi mobilitás skálafüggetlen természete, annak karakterizálása
és értelmezése igen aktív kutatási területek. Miután különböző állatok
vándorlása kapcsán megmutatták, hogy az nem Brown-mozgással, hanem
Lévy-flight modellel írható le, hasonló megfigyeléseket végeztek az
emberi mozgások, és az utazások közötti várakozási idők kapcsán is,
a különböző mérések azonban eltérő konklúziókhoz vezettek. Az
előadásban bemutatott kutatásunk során a klasszikus, statisztikai
megközelítéssel ellentétben mi a mozgás időbeli és spektrális
mintázatait vizsgáltuk lokációs adatok alapján. Mivel ehhez megfelelően
sűrűn mért és elegendően hosszú, továbbá egyenletesen mintavételezett
adatsorokra van szükség, mely feltételek a publikusan elérhető
adatbázisokra nem teljesülnek, saját méréseket végeztünk.
Mobiltelefonos méréseink során 3 hétig, percenként rögzítettük a
résztvevők lokációs adatait a GPS és WiFi jeleket felhasználva, majd
a percenkénti elmozdulásokat elemeztük. Eredményeink alapján a napi
ritmushoz tartozó frekvenciatartomány felett, egy adott
frekvenciaértéktől 1/f zaj figyelhető meg. Ezen új megfigyelés és
megközelítésünk segíthet az emberi mozgás dinamikájának mélyebb
megértésében és a mobilitás vizsgálat kapcsán kapott eredmények
helyes értelmezésében.