Elérhetőségek
Fogadóóra
2021 tavaszi félévben online fogadóóra részvételre lesz lehetőség.
Időpontja: keddenként 13-14 között.
Részvételi szándékot email-ben kell jelezni.
Telefon
+36 62 54 4303
Email
tanacs .kukac. inf.u-szeged.hu
Diplomamunka/szakdolgozat információk
Témák megtekintése

Az aktuális témakiírások megtalálhatók az Informatikai Intézet Információs Rendszerében.

Saját témaötleteimről email-ben tudok tájékoztatást adni.
Személyes/online konzultáció
A téma felvétele előtt mindenképpen szükséges egy személyes vagy online konzultáció egy előre egyeztetett időpontban.
Jelentkezés
Témára jelentkezés a személyes vagy online megbeszélés után email-ben megerősítéssel történik.
Kurzusfelvétel
A témaválasztás mindkét fél részéről történő pozitív megerősítése után kerülhet sor a kurzus felvételére a Neptun rendszerben. Ettől eltérő jelentkezéseket vissza fogok utasítani.
Két félévben kell felvenni szakdolgozat készítés kurzust, mindkettőre gyakorlati jegy jár.
Konzultációk
A munka során nagyjából 2 hetente személyes vagy online konzultációt kérek.

A konzultációs időpontokat a Google Naptárban hirdetem meg, ezért szükséges ott regisztrálni, és a regisztráció során használt email címet nekem elküldeni. Erre a címre tudok naptármeghívót küldeni. Minden félévre új naptár kerül megnyitásra. A naptárban megjelenő "Szabad" helyekre lehet jelentkezni, a név beírásával. Más hallgatók jelentkezésének törlése sportszerűtlen! Ha nincs alkalmas időpont, vagy mind betelt, akkor email-ben kell a problémát jelezni.

A konzultációk után egy rövid szöveges összefoglalót kérek az ott elhangzottakról email-ben.
I. félév
A félév elején egy 1-2 oldalas specifikációt kérek, ami a megvalósítandó feladat vázlatát tartalmazza.
A félév során a programozási feladat megoldásán van a fő hangsúly.
II. félév
A programozási munka lezárásával párhuzamosan a dolgozat megírása kap nagyobb hangsúlyt.
Április/november végéig kérek egy közel végleges változatot, amit személyes vagy online konzultáció keretében megbeszélünk legkésőbb a beadást megelőző héten.
Modulo jelentkezés
A záróvizsgára Modulo rendszerben kell jelentkezni, jellemzően március/október környékén.
Meg kell adni a dolgozat magyar és angol címét, amit előzetesen a témavezetővel tisztázni kell.
Dolgozat leadása
Figyeljék a híreket. Legutóbb fizikai példányt már nem kellett leadni a dolgozatból, a Modulo és a CooSpace rendszerekbe kellett feltölteni az elektronikus változatot (dolgozat + melléklet).