Mingesz Róbert

Mingesz Róbert a Műszaki Informatika Tanszék egyetemi adjunktusa fizikából szerzett PhD fokozatot. Szakmódszertani kutatásokat 5 éve végez, részt vett számos kísérleti eszköz kifejlesztésében és oktatási alkalmazásaiban. Oktatási területei közé sorolható a modern, számítógép-vezérelt mérések elméletének és laboratóriumi gyakorlatainak tanítása, melyekhez készült jegyzeteknek is szerzője. Számos modern laboratóriumi gyakorlat kifejlesztése kötődik a nevéhez, aktívan részt vesz a tehetséggondozásban is, 14 szakdolgozat és diplomamunka, valamint egy TDK dolgozat témavezetője volt. Mindezek mellett két tanártovábbképzésben is részt vett.