Összefoglaló az MTA-SZTE Műszaki Informatikai Kutatócsoport eredményeinek középiskolai oktatási alkalmazhatóságáról

A fizika és az informatika tanításában egyre fontosabb szerepet kell kapnia a modern méréstechnikai elvek és eszközök megismerésének és alkalmazásának.

Az Arduino alkalmazása a tanításban érdekes és fontos terület. Az egylapos számítógép könnyen programozható, egyszerűen lehet hozzá szenzorokat, aktuátorokat csatlakoztatni, segítségével megismerhetőek a mérés és vezérlés alapjai. A kezdő lépések megtételéhez tanárnak és diáknak is szüksége lehet segítségre. Ehhez részletes segítség található a honlapunkon:

Mivel egyre elterjedtebb, hogy szövegek olvasása helyett rövid filmeket alkalmaznak, és ezen a területen valóban nagyon hatékony is a módszer, videókat is készítettünk az alkalmazások megismeréséhez.

Azon tanárok számára, akik ismereteiket szeretnék laborgyakorlatokon is elmélyíteni,
továbbképzést akkreditáltattunk „Arduino alkalmazása a fizika és a digitális kultúra oktatásában” címmel. A sokféle lehetséges előismeret miatt a képzés blended formájú; a tananyag egy része online elsajátítható, a képzés második része kiscsoportos laborgyakorlatokból áll, ami lehetőséget biztosít a személyre szabott, differenciált fejlesztésre. A képzésben szó van programozásról, elektronikáról és az Ardiuno UNO platform alkalmazásáról. Részletek itt találhatóak:

A SopRobotics Műhely alapító diák tagjai készítettek egy összefoglaló oldalt, amely prezentációkkal, videókkal és projektleírásokkal segíti az érdeklődők munkáját.

Az Arduino precíz használatát, a műszaki igényességet támogatja az Arduino corner oldalunk.

Kutatócsoportunk több tanár tagja vezetett olyan középiskolai szakköri foglalkozásokat, amelyeken a diákok megismerték az Arduino alkalmazását. Ezeknek a foglalkozásoknak az anyagai is elérhetőek honlapunkon. A következő linken az alábbi pontokban találhatóak a foglalkozások során is tesztelt anyagok: „Kidolgozott, szakkörökön tesztelt feladatok az Arduino középiskolai alkalmazására”.

Régóta használjuk az Edaq530 saját fejlesztésű adatgyűjtő és mérőrendszert, amely alkalmas arra, hogy az alkalmazás során a hangsúly az informatikáról és az eszköz működéséről átkerülhessen a vizsgált fizikai jelenségre. A szélesebb körű alkalmazást elősegítendő fejlesztettünk ki egy olyan panelt, amely a meglévő mérési módszert elérhetővé teszi Arduino egylapos számítógép alkalmazásával is, ez az EDAQuino-projekt. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a mérőkörnyezet programozás nélküli méréseket tesz lehetővé.

Az eszközök használatához beépítési lehetőségeket keresünk a gimnáziumi fizika tanításába a 2020-as Nat-nak megfelelően is, úgy a fizika, mint a digitális kultúra tantárgy keretei között.

A kutatócsoport publikációinak gyűjteménye: publikációk.