Gingl Zoltán

Témavezetés

A kapcsolódó kurzus teljesítése

A dolgozat elkészítése, benyújtása

A dolgozat témavezetői bírálata

Szakdolgozat/diplomamunka témakiírások

7/9/2018