Hálózattudomány

Információk

Kurzuskód, időpontok, terem

IMN003miE: kedd 14-16, Irinyi 221

Kurzusleírás

Hálózati rendszerek – mint például az Internet, szociális hálók, gazdasági rendszerek és biológiai hálózatok – empirikus vizsgálata által motiválva számos modellt és technikát dolgoztak ki, melyek segítenek megérteni, leírni és előre jelezni ezen rendszerek viselkedését. A kurzus célja áttekinteni a terület alapfogalmait, legfontosabb eredményeit úgy, mint a kis-világ tulajdonság, fokszám eloszlás, közösségszerkezet, véletlen-gráf modellek, hálózatok növekedésének modelljei és dinamikus folyamatok hálózatokban. Fontos célkitűzés, hogy a fogalmakat és eredményeket konkrét társadalmi, illetve gazdasági (pénzügyi) hálózatok vizsgálatán keresztül vizsgáljuk, ezzel betekintést nyerve a komplex hálózatok modellezésének témakörbe.

Követelmények

Az online(!) előadás látogatása erősen ajánlott, az óralátogatás az év végi jegy 20%-át adja. A félév során különböző feladatok elkészítésére lesz lehetőség (elsősorban colab - python notebook), ez a jegy 30%-a. A jegy 50%-át egy szabadon választott egyéni projektfeladat megoldása és prezentálása adja. A projektek prezentálása az utolsó 2 előadáson lesz, melyre projektenként 10-15 perc áll majd rendelkezésre. A teljesítéshez összesen legalább 50%-ot kell elérni.

Ponthatárok

Hasznos linkek

Jackson, Matthew O. Social and economic networks. Vol. 3. Princeton: Princeton University Press, 2008

Newman, Mark EJ. "The structure and function of complex networks." SIAM review 45.2 (2003): 167-256.

Adatsorok: Aaron Clauset honlapján itt, Mark Newman honlapján itt, egy nagy adatbázis pedig itt

Tematika