Digitális képek szegmentálása

Kató Zoltán
[ Előadásjegyzet | Kötelező programok | Tematika | Követelmények | Linkek]


Hírek


Bevezető

A képszegmentálás a képfeldolgozás egyik legfontosabb alapproblémája, mely a hasonló tulajdonságú pixelek homogén területekbe történő csoportosításával foglalkozik. Sok képfeldolgozási feladat (például alakfelismerés, felület leírás, sztereó látás, stb...) kiindulási adata ilyen feldolgozott, szegmentált képből áll.

Az alkalmazott eljárások sokfélék: Megtaláljuk köztük a digitális szűrők, matematikai morfológia, statisztika, valószínűség számítás, döntéselmélet eszközeit használó megoldásokat. A probléma igazi nehézsége azonban abban rejlik, hogy maga a szegmentálási folyamat (mint az emberi látás része) szubjektív és függ a képről meglévő előzetes ismereteinktől is. Mást várunk, másra vagyunk kíváncsiak például egy meteorológiai műholdfelvétel és egy megfigyelőrendszer kamerájából érkező kép szegmentálása során. Így tehát nem beszélhetünk abszolút értelemben vett jó vagy rossz szegmentáló algoritmusról. Mindig az adott probléma analízise során derül az ki, hogy melyik eljárástól várhatjuk a legjobb eredményt. A kővetkező ábrán néhány képszegmentálási eredményt láthatunk. A félév során megismerkedünk azokkal az eljárásokkal, amelyekkel hasonló képfeldolgozási problémák oldhatók meg.
 

Példák

Eredeti kép / videó Szegmentált kép / videó
Szegmentálás szín alapján
Szegmentálás szín és textúra alapján
Videó szegmentálás


Kötelező programok

A kötelező program beadásához pontosan kövesd az utasitásokat.


Tematika

 1. A szegmentálás szerepe a számítógépes látásban
 2. A szegmentálásban használt képtulajdonságok:
  1. Szín: nem-lineáris (RGB, HSV) és lineáris (CIE-LUV, CIE-LAB) színrendszerek jellemzői
  2. Textúra: statisztikus jellemzők, MRSAR, Gabor szűrők
  3. Mozgás: elmozdulás mérése, mozgással kapcsolatos szegmentálási problémák
 3. Szegmentáló algoritmusok:
  1. Thresholding (küszöbölés)
  2. Élek detektálása: Sobel operátor; Canny, Deriche detektor
  3. Homogén régiók detektálása: split-merge, k-means, mean shift, watershed

Előadásjegyzet

 
Téma (pdf jegyzet) Linkek
Szegmentálás fogalma
Thresholding
Élek detektálása
Szín
Textúra
Mozgás
Régió alapú szegmentálás

Követelmények

A kurzus teljesítésének feltétele a félév során 2 kötelező program határidőre történő leadása. A programokat mindenkinek önállóan kell megoldani, és az értékelésen legalább 50%-ot kell elérni ahhoz, hogy a tárgyból kollokviumot tehessen. Ezek a teljesítések mással NEM pótolhatók, külön javítási lehetőség nincs. A kötelező programok alapján mindenki kaphat megajánlott jegyet. Az osztályzás az alábbiak szerint történik:
 
0%-49% 1
50%-64% 2
65%-77% 3
78%-89% 4
90%-100% 5

Linkek


Last modified: Mon Aug 31 17:55:46 CEST 2015