Elektronika I. laboratóriumi gyakorlat

A kurzus az Elektronika I. előadás témaköreihez szorosan kötődik, a legfontosabb ismeretek jobb megértését, alkalmazási képességek kialakítását segítik. A gyakorlatokon a hallgatók számolási, kísérletezési és mérési feladatokat is megoldanak.

Aktuális értékelés, szabályzat, valamint kapcsolódó tananyagok a CooSpace-en érhetők el.

Tematika

  • Tűz és munkavédelmi ismeretek
  • Elektronikai számolások, áramkörszimulátorok
  • Multiméterek, oszcilloszkópok, tápegységek használata
  • Hálózati számolások és mérések
  • Váltakozó jelek, szűrőkörök
  • Félvezető eszközök, diódák, tranzisztorok
  • Műveleti erősítők