Valós idejű mérések és szabályozások

A kurzus során a hallgatók megismerkedjenek a valós idejű mérések és szabályozások módszereivel, mind elméletben, mind gyakorlatban. A kurzus során az NI által gyártott valós idejű rendszerek kapnak döntő szerepet. A kurzus során lesznek előadások, gyakorlati feladatok, lehetőség előadás tartására. Az értékelés alapját egy megvalósított projektmunka adja.

A kurzust csak azoknak ajánljuk, akik ismerik a LabVIEW programozási környezetet és azt hosszabb ideje használják is.

Aktuális értékelés, szabályzat, valamint kapcsolódó tananyagok a CooSpace-en érhetők el.

Tematika

  • Valós idejű rendszerek általános jellemzői.
  • National Instruments által gyártott valós idejű platformok architektúrája.
  • Numerikus szimulációk végzése a Simulation toolkit segítségével. Szimuláció szinkronizálása az I/O változókkal.
  • Inter-process kommunikáció lehetőségei a valós idejű hardveren.
  • Kommunikáció a számítógéppel.
  • FPGA programozása, kommunikáció az FPGA maggal.
  • HIL rendszerek jellemzői, megvalósításuk.
  • Valós idejű RF kommunikáció