SMU-DMM-Current-Sweep

Bevezetés

A program célja, hogy miközben a source-meter segítségével a gerjesztő áramot két végpont között változtatjuk, közben nagyfelbontású multiméterrel (négypontos mérésként) két végpont között mérjük az eszközön eső feszültséget. A megoldás annyiban több, mintha a source-meter végezné négypontosan a mérést, hogy így egy összetettebb, több komponenst tartalmazó rendszerben is vizsgálhatók a feszültségviszonyok. A program használata során várhatóan szükség van a mátrixkapcsoló használatára, azt a program nem kezeli. A kívánt mérési pontok a NI-SWITCH Soft Front Panel segítségével választhatók ki.

! Biztonsági figyelmeztetések !

A szoftver indítása előtt győződjünk meg arról, hogy az alkalmazott beállítások az aktuális kísérletben megfelelőek, nem fog sem túlságosan nagy áram folyni a rendszerben, valamint a létrejött feszültségek is megfelelőek. A szoftver a mérést követően kikapcsolja a source-meter kimenetét, azonban zavar esetén ellenőrizzük le a source-meter kimenetének állapotát.

Szoftver használata

A program előlapja

A futáshoz szükséges összes paramétert még a program indítása előtt kell beállítani. A paraméterek:

 • SMU – A használt source-meter azonosítója. A program a 0. csatornát fogja használni több csatorna esetén.
 • Voltage limit range – A feszültségmérési tartomány határa. A source-meter tulajdonságaitól függ, hogy milyen tartományokban érdemes gondolkodni, megegyezhet a feszültséglimittel.
 • Voltage limit – Maximális megengedett feszültség. Biztonsági célokat szolgálhat, amennyiben vannak olyan komponensek, melyek csak korlátozott feszültséget viselnek el.
 • Source delay – Késleltetés a kimeneti áramérték frissítése és a mérés között. Hogy ha a rendszer hosszú tranziensválasszal rendelkezik (pl. kondenzátorok miatt), akkor célszerű ezt az időt növelni
 • Current level range – Áramerősség mérési tartománya. A mérés során konstans, célszerű úgy választani, hogy a kiadott áramerősségek minél jobban kihasználják a tartományt.
 • Points – Mérési pontok száma.
 • Start / End – A mérési tartomány kezdete és vége.
 • DMM – A használt multiméter azonosítója.
 • DMM Range (V) – A multiméter méréstartománya. Célszerű úgy választani, hoy a mérés minél jobban kihasználja a mérési tartományt. Ha szükséges, akkor a mérés megismételhető.

Mérés során a következő kimeneti értékeket lehet monitorozni:

 • SMU Voltage – Aktuális, a source-meter által mért feszültség (kétpontos mérés)
 • SMU Current – Aktuális, a source-meter által kiadott, majd visszamért áram
 • SMU limit – Piros, amennyiben a source-meter elérte a kiadott feszültségmaximumot
 • i – Aktuális mérési pont (0-val kezdődik a sorszámozás)
 • DMM Voltage – A multiméter által mért aktuális feszültség
 • DMM overrange – Piros, ha a mért feszültség kívül van a multiméter mérési tartományán
 • XY Graph – A mért jelalakok (a mérés végén frissül)

A mérési adatok kiexportálhatók az alábbi képnek megfelelően. Használható a vágólap is, de akár közvetlenül az Excelbe is exportálhatjuk az adatokat.

Adatok exportálása későbbi felhasznállásra
Példa kiexportált adatokra

Miután a program lefutott, a kimenetet kikapcsolja. Hogy ha a program lefagyna, vagy bármilyen egyéb ok miatt nem zárulna le normálisan, akkor előfordulhat, hogy a source-meter kimenete még aktív. Ekkor gondoskodjunk a source-meter kimenetének kikapcsolásáról. Szükség esetén indítsuk újra a számítógépet.

Jelen fejlesztés a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014