Felvételi pontok számítása

Tanulmányi eredmények

- 3 évnél nem régebben végzettek esetén (max. 25 pont)
(a BSc oklevél átlag - 3,5) · 20/3
(az MSc oklevél átlag - 3,5) · 10
vagy osztatlan képzés esetén
(az egyetemi diploma átlaga - 3,5) · 50/3

- 3 évnél régebben végzettek esetén (max. 20 pont)
(a BSc oklevél átlag - 3,5) · 16/3
(az MSc oklevél átlag - 3,5) · 8
vagy osztatlan képzés esetén
(az egyetemi diploma átlaga - 3,5) · 40/3

Az eredményeket a kerekítés szabálya szerint egész számra kell kerekíteni.

Tudományos eredmények

- 3 évnél nem régebben végzettek esetén (max. 25 pont)
- 3 évnél régebben végzettek esetén (max. 30 pont)

Szakmai, alkalmassági vizsga

Legalább háromtagú bizottság jelenlétében felvételi beszélgetés, előzetesen meghatározott témakörökben (max. 30 pont).

Nyelvismeret

A diploma megszerzéséhez kötelező nyelvvizsgán túli teljesítmények pontozhatók a Doktori Iskola által elfogadott nyelvek esetén (max. 5 pont).

Felsőfok (C1) komplex: 5 pont, középfok (B2) komplex: 3 pont, felsőfok (C1) írásbeli vagy szóbeli: 3 pont, középfok (B2) írásbeli vagy szóbeli: 2 pont.

A felvétel feltétele a maximális elérhető pontszám felének, 42,5-nek az elérése.