Jelentkezés

Jelentkezés a doktori képzésre

A Szegedi Tudományegyetemen nappali tagozatos, teljes idejű doktori képzésre lehet jelentkezni. 2016 szeptemberétől a képzés 2+2 éves.

A doktori iskola által meghirdetett kutatási témákra lehet jelentkezni május 15-ig, pótfelvételi eljárás esetén augusztus 20-ig, keresztfélévben december 31-ig. Az elektronikus jelentkezés a határidő előtt egy hónappal kezdődhet meg. A jelentkezéssel egyidejűleg benyújtandó két személy ajánlólevele, zárt borítékban. A benyújtott dokumentumokat az Iskolatanács értékeli és további információk szerzése végett felvételi vizsgára hívja be a jelentkezőt.

 

Az SZTE Informatika Doktori Iskolába az elektronikus jelentkezés a Modulo rendszerén keresztül történik. (Az SZTE hallgatói az Neptunos azonosítójukkal, jelszavukkal tölthetik ki a jelentkezési lapot, külsős pályázók a doktori.jelentkezes@hszi.u-szeged.hu címre küldött e-mail üzenetben kérhetnek hozzáférést.)

Minden jelentkezőnek le kell adnia zárt borítékban két oktató ajánló levelét az Intézeti irodába Dr. Balázs Péter nevére.

Az állami ösztöndíjas helyek száma évente kb. 8-10. Külföldi hallgatók esetében a képzési díj 5000 EUR szemeszterenként.

Választható témák Az Informatika Doktori Iskoláról (angol) Online Jelentkezés (angol)

Kapcsolódó információk