[Vissza a kezdőlapra]

Közelítő és szimbolikus számítások haladóknak levelező tagozat

Jegyzet, segédanyagok

- koszi2.pdf (A bevezető kurzus előadásanyaga: koszi1.pdf) (Nappalis bevezető: koszikicsi.pdf) Prezentációk eloadas1.pdf eloadas2.pdf eloadas3.pdf eloadas4.pdf eloadas5.pdf eloadas6.pdf eloadas7.pdf Gyakorlatra gyakorlat1.pdf gyakorlat2.pdf - További irodalom: Virágh János, Numerikus matematika, JATEPress, Szeged, 1997.

Tematika

+ Ortogonális transzformációk + Sajátértékek meghatározása QR transzformációval + Egyenletrendszerek közelítő megoldása, relaxációs módszerek + Többváltozós Newton-módszer, függvényminimalizálás + Folytonos függvények közelítései + Négyzetes és egyenletes közelítések + Numerikus integrálás, Gauss-kvadratúra + Kvadratúra sorozatok konvergenciája + Differenciálegyenletek közelítő megoldása

Számonkérés

A szorgalmi időszakban nem kell dolgozatot írni, a vizsgaidőszakban kell dolgozatot írni az elmélet és a gyakorlat teljesítéséhez. ++ A vizsgadolgozat - Elméleti rész: 5 fogalom definiálása (5 x 2 pont = 10 pont) 2 tétel kimondása (2 x 5 pont = 10 pont) 1 tétel bizonyítása (10 pont) 4 kérdés megválaszolása (4 x 5 pont = 20 pont) - Gyakorlati rész: 5 feladat megoldása (5 x 10 pont = 50 pont) Mintadolgozat-koszi2.pdf - A számonkérés során nem használható segédlet.

Értékelés

- Mind az elméleti, mind a gyakorlati részből legalább 25-25 pontot (50%) el kell érni. - Az érdemjegyek: 00 - 24 pont: elégtelen (1) 25 - 30 pont: elégséges (2) 31 - 36 pont: közepes (3) 37 - 42 pont: jó (4) 43 - 50 pont: jeles (5)

[Vissza a kezdőlapra]