Elemi Informatika 2

(Informatikatanár szak)

Ismeretanyag:

 • Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása, kezelése.
 • Dokumentumkészítés, prezentációtervezés és kivitelezés.
 • Grafikai alkalmazások, fényképek feldolgozása, videó szerkesztés, zeneszerkesztés, multimédia szerkesztés.
 • A dokumentumkészítő alkalmazások alapfogalmai és általános funkciói, tipikus dokumentumtípusok az oktatásban.
 • Elemi adatkezelés, adatfeldolgozés, információmegjelenítés.
 • A probléma megoldásához szükséges módszerek és eszközök helyes kiválasztása.
 • Egyszerűbb folyamatok modellezése.

Megszerezhető szakterületi tudás:

 • Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésre.
 • Elkötelezett a szaktárgya, annak tanítása iránt.
 • Elkötelezett az igényes tanári munkára, a folyamatos önművelésre.
 • Részt vesz a szaktantárgy fejlesztési, innovációs tevékenységében.
 • Fontosnak tartja a szaktárgyán belüli szakmai együttműködést.
 • Tisztában van szaktárgyának etikai kérdéseivel.
 • Kész új, korszerű informatikai alkalmazások megismerésére és ezen ismeretek átadására
Utoljára frissítve: 10/21/2021, 10:23:13 PM