1. Számítástechnikai alapismeretek

1.1 Bevezetés az számítástechnikába

 • Informatikai alapfogalmak (jel, adat, információ)
 • Informatikai eszközök működésük és jellemzőik
 • Az informatika története
 • Az informatika területei
 • Számítási problémák és feladatok

1.2. Operációs rendszerek

 • Operációs rendszer alapvető feladatai, tulajdonságai, típusai, felületei.
 • Számítógép kezelése az operációs rendszer grafikus interfészével.
 • Fájlrendszerek, prartíciók, alrendszerek.
 • Processzusok, fonalak, erőforrások, ütemezés.
 • Shell, kapcsolók, paraméterek, környezeti változók.
 • Konzol alkalmazások, ssh, ftp, ...
 • Shell parancsok
  • fájl és könyvtárstruktúra és kezelése (cd, ls, mkdir, rm, chmod, chown, ...)
  • processek és kezelésük (&, ps, top, kill, )
  • jogosultságkezelés, felhasználók kezelése
  • linkek, környezeti változók, szűrük
  • ssh, ftp
 • Shell Scripting

1.3. Felhasználói adatfájlok

 • Szövegfájlok, karakterkódolás (ASCII, ISO-8859-2, UTF-8).
 • Formázott szöveg (Markdown, KaTeX, HTML, ...)
 • Dokumentumkészítés ( Markdown, LaTex, ... )
 • Prezentációkészítés ( reveal.js )
 • Képformátumok ( pixeles és vektor-grafikus képek )
 • Hang digitalizálása, hangformátumok
 • Video formátumok + multi formátumok

1.4. Informatikai alkalmazások

 • Program futtatása, grafikus ablak felépítése, felhasználói intefész elemei, kezelésük
 • Internetes alkalmazások:
  • hírportálok
  • felhő alapú szolgáltatások
  • közösségi médiák, profilok, álprofilok
  • elektronikus banki és ügyfélkapcsolati szolgáltatások
  • digitális térképek és alkalmazásai
 • Számítógépes játékok:
  • Keretrendszerek (Steam, EPIC, Battle.net, ...)
  • Arcade játékok: Pacman, Super Mario, ...
  • Stratégiai játékok (StarCraft, Sims, Age of...)
  • FPS (UT, CS:GO, Fortnite, ...)
  • Racing (F1, NFS, ...)
  • Saját játékok és digitális tartalom fejlesztése (Unreal Engine, Unity, ...)
 • Virtuális valóság és alkalmazásai.
 • Csoportunka szoftverek
  • Felhő-alkalmazások, felhő-szolgáltatások
  • Verziókezelők ( GitHub, GitLab, ... )
  • Collaboration Hubs ( SLACK, ... )
 • Kódszerkesztő programok (Visual Studio Code, Coda, ...)
  • programozási környezet kialakítása, lint, beautify
  • editor kezelése és pluginjai,
  • CodeSandbox (codesandbox.io)

1.5. Hálózati alapismeretek

 • hálózati struktúrák
 • hálózati eszközök
 • kliens-szerver architektúra
 • peer-to-peer hálózatok
 • az internet felépítése működése
  • protokollok (http, ftp, tcp/ip, pop3/imap/smtp)
  • címzések (ip-cím, dns)
  • szerver típusok (tűzfal, proxy, NAT, DHCP)
  • hálózati eszközök (router, switch, ...)

1.6. Digitális tartalmak létrehozása

 • Szövegszerkesztés célszoftverrel
 • Tábázatkezelés célszoftverrel
 • Diagramtípusok, grafikonok készítése
 • Animáció-készítés célszoftverrel
 • Prezentáció-készítés célszoftverrel
 • Képszerkesztés, grafikai programok használata
 • Zene-szerkesztés célszoftverrel
 • Film-vágás célszoftverrel
 • Interaktív tartalmak létrehozása célszoftverekkel

1.7. Vizuális programozás

( Scratch, Lego Mindstorm, Unity, Unreal Engine, ... )

 • Az első programunk.
 • Objektum fogalma, jellemzők, adatok, metódusok.
 • Események kezelése, interfészek.
 • Kommunikáció az objektumok között.
 • Komplex példaprogram.

1.8. A számítógép működése

 • Számítógép felépítése, Neumann elvek.
 • Hardver elemek és funkcióik
  • CPU
  • ALU
  • regiszterek
  • Memória
  • Címbusz
  • Adatbusz
  • Vezérlőbusz
 • Program elhelyezkedése a memóriában, program (gépi kód) futása, alapvető gépi utasítások, verem memória.
 • Alapvető vezérlési szerkezetek (szekvencia, szelekció, iteráció, alprogram-hívás, rekurzió).
 • Programozási nyelvek áttekintése (JS, Python, Java, C++).
 • Operációs rendszer szerepe a programok futtatásában.
 • Programok felépítése, felhasználói interfészek típusai.
 • A böngésző kezelése, fejlesztői eszközök, bővítmények.

1.9 Információs társadalom

 • informatikai biztonság
 • adatvédelmi irányelvek
 • szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak
 • kommunikációs illemszabályok
 • az információ és az informatika
  • gazdaságra,
  • környezetre,
  • kultúrára,
  • személyiségre,
  • egészségre gyakorolt hatása.

2. Web alapismeretek

2.1. HTML

 • HTML objektumok (div, br, hr, ...)
 • jellemzők (id, class, ...)
 • szelektorok
 • fejléc
 • felsorolás
 • táblázatok
 • hivatkozások
 • képek beillesztése
 • SVG
 • Szintaxis diagramok
 • HTML űrlapok
 • HTML események (egér, billentyűzet, ...)
 • DOM

2.2. CSS

 • szintaxis
 • színek
 • doboz modell
 • szegélyek
 • szövegformázás
 • igazítás
 • színek
 • ikonok
 • grid
 • animáció
 • külső ikon- és fontkészletek
  • Feather
  • Font Awesome
  • Google
  • Ionicons
 • scss, less

2.3 Statikus tartalmak hostingja

 • GitHub Hosting
 • Google analitics

3. JavaScript ( ECMAScript )

3.1. Javascript futtatása

 • node konzol
 • .js file futtatása (node index.js): console.log
 • a böngészőben: document objektum
  • write,
  • getElementById,
  • querySelector,
  • querySelectorAll,
  • title,
  • oncontextmenu

3.2. JavaScript (ES9) és python (3.7)

3.2.1. Szintaxis (javascript és python)

 • Blokkok és tabulálás
 • Változók, utasítások, kifejezések, kommentek, változók. Operátorok és precedencia.

3.2.2. Típusok (sok gyakorlással és pédával node és böngészős futtatás is)

 • JavaScript primitívek.
 • Python primitívek
 • Függvények, paraméterek, függvény paraméter, objektum paraméter.
 • Objektumok, jellemzők, metódusok.
 • Stringek, számok és tömbök mint objektumok: mezők, jellemzők, metódusok.
 • Osztályok (class, new, constructor, this, ...).
 • Consol objektum, ui.

3.2.3. Rekurzió

 • a rekurzió működési mechanizmusa, a verem
 • példák rekurzióra: faktoriális, fibonacci sorozat, hanoi tornyai
 • rekurzióval megoldható további feladatok (6.3)

3.2.4. Standard built-in objekutumok

 • Array
  • fill, map, join, forEach, find, filter, sort, reverse,
  • pop, push, shift, unshift, reduce, slice, splice, includes
 • String
  • template, literals
  • slice, split, toLocaleLowerCase, toLocaleUpperCase,
  • search, localeCompare, repeat, includes, replace
 • Set
 • Map
 • Date
 • JSON
 • Math
 • RegExp
 • Buffer

3.2.5. Vezérlési szerkezetek

 • { ... }
 • if ... else
 • for
 • for ... in
 • for ... of
 • do ... while
 • while
 • switch
 • brake
 • continue
 • try ... catch, throw

3.2.6. JS-Python és HTML kapcsolata

 • JS Stringkezelés a gyakorlatban
 • HTML generálás JS segítségével
 • SVG generálás JS segítségével

3.2.7. Callback függvények (JS)

 • Callback függvény. Promise objektum. Async Functions.
 • Párhuzamos programozás, Worker

3.3. Böngésző funkciók

 • HTML DOM elérése JS-ből
 • HTML APIs (Geolocation, Drag&Drop, Local Storage, Web Workers, SSE )
 • Böngésző local tárolók (Session Storage, IndexedDB, Web SQL, Cookies).

3.4. Vue.js

 • Hello World!
 • Feltételek és iterátorok, események, komponensek
 • Adatok, Metódusok
 • Életciklus, életciklus-diagram
 • Template szintaxis
 • Dinamukus argumentek
 • Számított jellemzők, setter és getter
 • v-if szintaxis
 • v-for szintaxis, :key
 • Vue.set, ForceUpdate
 • Eseménykezelés, módosítók
 • Form-input hozzárendelés, refs
 • Komponensek, props
 • Slot
 • Single File Components
 • Routing

4. Node.js

4.1. Node.js alapok

 • nodejs telepítése
 • command line interface
 • js fájl futtatása
 • online felületek (runkit, repl.it, codesandbox.io...)

4.2. Globals

 • console ( log, time, table, ... )
 • Internationalization
 • eseményvezérelt programozás, events, EventEmitter
 • __dirname, __filename, TextDecoder, util, stream
 • process ( argv, execPath, chdir, env, exit, getid, stdout, ... )
 • process.stdin.on( 'data', callback ), .setRawMode( true )
 • readline
 • setImmediate, setInterval, setTimeout
 • Worker Threads, cluster, Child Processes *
 • File System
 • HTTP

4.3. JS könyvtárak és Node.js modulok

 • module.exports
 • require
 • import ( mjs mudules )
 • npm
  • install
  • semantic versioning (major, minor, patch)
  • publish
 • nodemon

4.4. Fejlesztés közbeni feladatok

 • Debugolás
 • Logolás
 • Hibakezelés ( Jest, Nightwatch.js )
 • Hibakeresés
 • Tesztelés ( Mocha )
 • Automatikus tesztelés
 • Dokumentáció generálás ( JSDoc, ... )

4.5. Node Fejlesztői környezetek

 • Webpack
 • Grunt

4.6. MVC Frameworks ( Koa, Express, Adonis, Basys, Nuxt, ... )

 • 'Hello world' app
 • serving static files
 • routing (get, post, put, del, all, ...)
 • Middleware, params
 • koa-body, kcors
 • cookies, session variables
 • hibakezelés
 • adatbázis-integráció
 • template engines (edge, swig, vue-server-renderer, ejs, ...)

4.7. Egyéb modulok és kezelésük

 • Vue-CLI module
 • Vue-CLI konfiguráció (vue.config.js, baseUrl, publicPath, outputDir, crossorigin)
 • Vizualizációs könyvtárak (Chart.js, Vis, ...)
 • Hasonlósági mértékek (damerau-levenshtein, fuzzy-matching, string-similarity)
 • Titkosítás, digitális aláírás (crypto-js, bigint-crypto-utils, ...)
 • Egyéb node package-k és alkalmazásuk

4.8. Tartalomkezelő rendszerek

 • Ghost, KeystoneJS, ApostropheCMS, Strapi, Siberian CMS
 • Install CMS
 • Run CMS
 • Configure and management
 • Deploy

4.9. Webszerverek üzemeltetési kérdései

 • Forever, PM2. Statikus webszerverek, Serve static files. http-server, VuePress.

5. Adatbáziskezelés

5.1. Áttekintés

 • Kapcsolódás NoSQL és SQL adatbázisokhoz (NeDB, MongoDB, SQLite, MySQL, PostgreSQL...).

5.2 NoSQL adatbázisok speciális kérdései

 • Kulcs-érték adatbázisok
 • Gráf adatbázisok
 • Dokumentumtárolók (NeDB, MongoDB, ...)
 • Objektum-adatbázisok

6. WEB API-k

6.1 OAuth 2.0

6.2 Google API-k

6.3. Egyéb API-k

7. Full-stack alkalmazásfejlesztés

 • Webes alkalmazások felépítése, működési elve, kliens és szerver oldal, RESTful API-k, axios.
 • Vue UI-k ( Bootstrap-VUE, Semantic, Vuetify, ... ), VUEX, Vue Router.
 • Vue Material Dashboard.
 • Google API-k az alkalmazásfejlesztésben
  • autentikáció folyamata (vue-google-oauth2)
  • Google analitics (vue-analitics)
 • Cloud platormok ( HEROKU, Firebase, ... ).
 • Komplex skálázható webes rendszerek, webes kommunikációs interfészek ( ws, sse ).
 • Esemény-alapú kliens-szerver kommunikáció (socket.io).
 • Platformfüggetlen alkalmazásfejlesztés (NW.js, ElectronJS, Cordova, ...).
 • Mobil alkalmazások fejlesztése: accelerometer, GPS, kamera, ... ( NativeScript, ... ).
 • Server side rendering, ( koa-vue-ssr, express-vue, ... ).
 • Starter kitek.
 • Full stack web frameworks ( Basys, NUXT, Quasar ).
 • Webes IOT és beágyazott rendszerek programozása, RPI-GPIO.

RapidAPI (opens new window)

8. Algoritmizálás

(Informatikatanár szak)

8.1 Alapfogalmak, algoritmusok elemei

 • Változó fogalma, adattípusok.
 • Statikus és dinamikus memóriakezelés
 • Elemi utasítások, a gépi kód működése. Szekvencia, ugrás, feltételes ugrás, szubrutin hívása.
 • Algoritmusok elemei magas szintű programozási nyelvekben:
  • szekvencia,
  • szelekció,
  • iteráció,
  • rekurzió.
 • A tömb fogalma és kezelése.
 • Algoritmusok jellemzői, a futási idő és tárigény fogalma. Elemi kereső és rendező algoritmusok:
  • beszúró- és buborék rendezés, lineáris- és logaritmikus keresés
  • külső és helyben rendezések
  • függvények növekedési üteme, jelölések
  • rendezések futási idejének elemzése, rendezések típusai.
 • A függvény fogalma, függvényhívás formái, bemeneti paraméterek, visszatérési érték és funkciói.

8.2 Alapvető adatszerkezetek, algortimusok tulajdonságai

 • A verem és sor adatszerkezet és működése, a verem jelentősége a függvényhívások folyamán.
 • Rekurzió működése az informatikában, rekurzióval megoldható feladatok.
 • Kupacrendezés, gyorsrendezés, vödrös és radix rendezés, időigény elemzése.
 • Rendező algoritmusok futási idejének elemzése.
 • Struktúra és Osztály típus. Láncolt listák és megvalósításuk.
 • Elemi és absztrakt adatszerkezetek, az interfész funkciója:
  • verem, sor
  • bináris kupac, prioritási sor, binomiális kupac és alkalmazásai
  • halmaz és függvény absztrakt adatszerkezet (Map, Set)
  • bináris keresőfák, önszervező keresőfák (Splay, AVL, 2-3, B, Piros-fekete)
  • hasítótáblák, ugrólisták
 • Amortizációs költségelemzés.
 • Kettős adatszerkezetek.

8.3 Nevezetes informatikai problémák és algoritmusok

 • Mintaillesztés: automatával, Knuth-Morris-Pratt algoritmus.
 • Hátizsák feladat, tükörszó probléma.
 • Eseménytér fogalma, dinamikus programozás, mohó stratégia.
 • Optimális pénzváltás, hátizsák probléma, türedékes hátizsák probléma
 • Csoportkép optimális időpontjainak meghatározása feladat.
 • Hemming-távolság, Damerau–Levenshtein-távolság, Wagner–Fischer algoritmus.
 • Számelméleti algoritmusok, nyilvános kulcsú tikosítás, RSA algoritmus.
 • Gráf absztrakt adattípus, gráf tárolási módok, számított gráf fogalma és példák.
 • Gráf-algoritmusok (gráf bejárás, Floyd-Warshall, PageRank algoritmus).
 • Dijkstra- és A* algoritmus.
 • Speciális gráfok, páros gráfok és párosítási problémák. Magyar módszer.
 • Kruskal-algoritmus, halmazerdő adatszerkezet. Prím-algoritmus.
 • Ajánlórendszerek. Számítási bonyolultság fogalma, Turing-gép, bonyolultsági osztályok.
 • Gráfok tulajdonságai, gráf alapú adatbányászati módszerek. Adattudomány.
 • A mesterséges intelligencia alapfogalmai.
 • Visszalépéses keresés, alfa-béta vágás, gráfjátékok.
 • Approximációs algoritmusok, utazóügynök probléma és időbonyolultsága, approximációs megoldások.
 • Tanuló algoritmusok, genetikus algoritmusok.
 • Neurális hálózatok, gépi tanulás. Tensorflow.
 • Véletlenített algoritmusok.
 • Online problémák és online algoritmusok:
  • átlagos eset elemzés, versenyképességi elemzés
  • online algoritmusok empírikus vizsgálata
  • online klaszterezezési és ütemezési feladatok
  • online nyugtázás, ládapakolás, k-szerver probléma
  • véletlenített online algoritmusok
  • online tanuló algoritmusok

Külső hivatkozások

Utoljára frissítve: 10/21/2021, 10:23:13 PM