Informatikai alapismeretek és modern webtechnológiák

# Pédaprogramok #

1. Informatikai alapismeretek

1.1 Bevezetés az informatikába

 • Alapfogalmak (jel, adat, információ)
 • Informatikai eszközök működésük és jellemzőik
 • Az informatika története
 • Az informatika területei

1.2. Operációs rendszerek

 • Operációs rendszer alapvető feladatai, tulajdonságai, típusai, felületei.
 • Számítógép kezelése az operációs rendszer grafikus interfészével.
 • Fájlrendszerek, prartíciók, alrendszerek.
 • Processzusok, fonalak, erőforrások, ütemezés.
 • Shell, kapcsolók, paraméterek, környezeti változók.
 • Konzol alkalmazások, ssh, ftp, ...
 • Shell parancsok
  • fájl és könyvtárstruktúra és kezelése (cd, ls, mkdir, rm, chmod, chown, ...)
  • processek és kezelésük (&, ps, top, kill, )
  • jogosultságkezelés, felhasználók kezelése
  • linkek, környezeti változók, szűrük
  • ssh, ftp
 • Shell Scripting

1.3. Felhasználói adatfájlok

 • Szövegfájlok, karakterkódolás (ASCII, ISO-8859-2, UTF-8).
 • Formázott szöveg (Markdown, KaTeX, HTML, ...)

---> 2. fejezet

 • Dokumentumkészítés ( Markdown, LaTex, ... )
 • Prezentációkészítés ( reveal.js )
 • Képformátumok ( pixeles és vektor-grafikus képek )
 • Hang digitalizálása, hangformátumok
 • Video formátumok + multi formátumok

1.4. Informatikai alkalmazások

 • Program futtatása, grafikus ablak felépítése, felhasználói intefész elemei, kezelésük
 • Internetes alkalmazások:
  • hírportálok
  • felhő alapú szolgáltatások
  • közösségi médiák, profilok, álprofilok
  • elektronikus banki és ügyfélkapcsolati szolgáltatások
  • digitális térképek és alkalmazásai
 • Számítógépes játékok:
  • Keretrendszerek (Steam, EPIC, Battle.net, ...)
  • Arcade játékok: Pacman, Super Mario, ...
  • Stratégiai játékok (StarCraft, Sims, Age of...)
  • FPS (UT, CS:GO, Fortnite, ...)
  • Racing (F1, NFS, ...)
  • Saját játékok és digitális tartalom fejlesztése (Unreal Engine, Unity, ...)
 • Virtuális valóság és alkalmazásai.
 • Csoportunka szoftverek
  • Felhő-alkalmazások, felhő-szolgáltatások
  • Verziókezelők ( GitHub, GitLab, ... )
  • Collaboration Hubs ( SLACK, ... )
 • Kódszerkesztő programok (Visual Studio Code, Coda, ...)
  • programozási környezet kialakítása, lint, beautify
  • editor kezelése és pluginjai,
  • CodeSandbox (codesandbox.io)

1.5. Hálózati alapismeretek

 • hálózati struktúrák
 • hálózati eszközök
 • kliens-szerver architektúra
 • peer-to-peer hálózatok
 • az internet felépítése működése
  • protokollok (http, ftp, tcp/ip, pop3/imap/smtp)
  • címzések (ip-cím, dns)
  • szerver típusok (tűzfal, proxy, NAT, DHCP)
  • hálózati eszközök (router, switch, ...)

1.6. Digitális tartalmak létrehozása

 • Szövegszerkesztés célszoftverrel
 • Tábázatkezelés célszoftverrel
 • Diagramtípusok, grafikonok készítése
 • Animáció-készítés célszoftverrel
 • Prezentáció-készítés célszoftverrel
 • Képszerkesztés, grafikai programok használata
 • Zene-szerkesztés célszoftverrel
 • Film-vágás célszoftverrel
 • Interaktív tartalmak létrehozása célszoftverekkel

1.7. Vizuális programozás

( Scratch, Lego Mindstorm, Unity, Unreal Engine, ... )

 • Az első programunk.
 • Objektum fogalma, jellemzők, adatok, metódusok.
 • Események kezelése, interfészek.
 • Kommunikáció az objektumok között.
 • Komplex példaprogram.

---> 6. fejezet

1.8. A számítógép működése

 • Számítógép felépítése, Neumann elvek.
 • Hardver elemek és funkcióik
  • CPU
  • ALU
  • regiszterek
  • Memória
  • Címbusz
  • Adatbusz
  • Vezérlőbusz
 • Program elhelyezkedése a memóriában, program (gépi kód) futása, alapvető gépi utasítások, verem memória.
 • Alapvető vezérlési szerkezetek (szekvencia, szelekció, iteráció, alprogram-hívás, rekurzió).
 • Operációs rendszer szerepe a programok futtatásában.
 • Programok felépítése, felhasználói interfészek típusai.
 • A böngésző kezelése, fejlesztői eszközök, bővítmények

1.9 Információs társadalom

 • informatikai biztonság
 • adatvédelmi irányelvek
 • szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak
 • kommunikációs illemszabályok
 • az információ és az informatika
  • gazdaságra,
  • környezetre,
  • kultúrára,
  • személyiségre,
  • egészségre gyakorolt hatása.

2. Web alapismeretek

2.1. HTML

 • HTML objektumok (div, br, hr, ...)
 • jellemzők (id, class, ...)
 • szelektorok
 • fejléc
 • felsorolás
 • táblázatok
 • hivatkozások
 • képek beillesztése
 • SVG
 • Szintaxis diagramok
 • HTML űrlapok
 • HTML események (egér, billentyűzet, ...)
 • DOM

---> 3. fejezet

2.2. CSS

 • szintaxis
 • színek
 • doboz modell
 • szegélyek
 • szövegformázás
 • igazítás
 • színek
 • ikonok
 • grid
 • animáció
 • külső ikon- és fontkészletek
  • Feather
  • Font Awesome
  • Google
  • Ionicons
 • scss, less

2.3 Statikus tartalmak hostingja

 • GitHub Hosting
 • Google analitics

3. JavaScript ( ECMAScript )

3.1. Javascript futtatása

 • node konzol
 • .js file futtatása (node index.js): console.log
 • a böngészőben: document objektum
  • write,
  • getElementById,
  • querySelector,
  • querySelectorAll,
  • title,
  • oncontextmenu

3.2. JavaScript - ES9 szintaxis

3.2.1. Szintaxis (node konzol alkalmazása)

 • Változók, utasítások, kifejezések, kommentek, változók. Operátorok és precedencia.

3.2.2. Típusok (sok gyakorlással és pédával node és böngészős futtatás is)

 • JavaScript primitívek.
 • Függvények, paraméterek, függvény paraméter, objektum paraméter.
 • Objektumok, jellemzők, metódusok.
 • Stringek, számok és tömbök mint objektumok: mezők, jellemzők, metódusok.
 • Osztályok (class, new, constructor, this, ...).
 • Consol objektum, ui.

3.2.3. Rekurzió

 • a rekurzió működési mechanizmusa, a verem
 • példák rekurzióra: faktoriális, fibonacci sorozat, hanoi tornyai
 • rekurzióval megoldható további feladatok (6.3)

--- 3.6 alfejezet

3.2.4. Standard built-in objekutumok

 • Array
  • fill, map, join, forEach, find, filter, sort, reverse,
  • pop, push, shift, unshift, reduce, slice, splice, includes
 • String
  • template, literals
  • slice, split, toLocaleLowerCase, toLocaleUpperCase,
  • search, localeCompare, repeat, includes, replace
 • Set
 • Map
 • Date
 • JSON
 • Math
 • RegExp
 • Buffer

3.2.5. Vezérlési szerkezetek

 • { ... }
 • if ... else
 • for
 • for ... in
 • for ... of
 • do ... while
 • while
 • switch
 • brake
 • continue
 • try ... catch, throw

3.2.6. JS és HTML kapcsolata

 • JS Stringkezelés a gyakorlatban
 • HTML generálás JS segítségével
 • SVG generálás JS segítségével

3.2.7. Callback függvények

 • Callback függvény. Promise objektum. Async Functions.
 • Párhuzamos programozás, Worker

3.3. Böngésző funkciók

 • HTML DOM elérése JS-ből
 • HTML APIs (Geolocation, Drag&Drop, Local Storage, Web Workers, SSE )
 • Böngésző local tárolók (Session Storage, IndexedDB, Web SQL, Cookies).
Utoljára frissítve: 10/21/2021, 10:23:13 PM