Intelligens felhasználói interfészek

Előismereti feltételek

Tematika

1. Callback függvények

 • Callback függvény. Promise objektum. Async Functions.
 • Párhuzamos programozás, Workers

2. Böngésző funkciók

 • HTML DOM elérése JS-ből
 • HTML APIs (Geolocation, Drag&Drop, Local Storage, Web Workers, SSE )
 • Böngésző local tárolók (Session Storage, IndexedDB, Web SQL, Cookies).

3. Vue.js

 • Hello World!
 • Feltételek és iterátorok, események, komponensek
 • Adatok, Metódusok
 • Életciklus, életciklus-diagram
 • Template szintaxis
 • Dinamukus argumentek
 • Számított jellemzők, setter és getter
 • v-if szintaxis
 • v-for szintaxis, :key
 • Vue.set, ForceUpdate
 • Eseménykezelés, módosítók
 • Form-input hozzárendelés, refs
 • Komponensek, props
 • Slot
 • Single File Components
 • Routing

4. Node.js

4.1. Node.js alapok

 • nodejs telepítése
 • command line interface
 • js fájl futtatása
 • online felületek (runkit, repl.it, codesandbox.io...)

4.2. Globals

 • console ( log, time, table, ... )
 • Internationalization
 • eseményvezérelt programozás, events, EventEmitter
 • __dirname, __filename, TextDecoder, util, stream
 • process ( argv, execPath, chdir, env, exit, getid, stdout, ... )
 • process.stdin.on( 'data', callback ), .setRawMode( true )
 • readline
 • setImmediate, setInterval, setTimeout
 • Worker Threads, cluster, Child Processes *
 • File System
 • HTTP

4.3. JS könyvtárak és Node.js modulok

 • module.exports
 • require
 • import ( mjs mudules )
 • npm
  • install
  • semantic versioning (major, minor, patch)
  • publish
 • nodemon

4.4. Fejlesztés közbeni feladatok

 • Debugolás
 • Logolás
 • Hibakezelés ( Jest, Nightwatch.js )
 • Hibakeresés
 • Tesztelés ( Mocha )
 • Automatikus tesztelés
 • Dokumentáció generálás ( JSDoc, ... )

4.5. Node Fejlesztői környezetek

 • Webpack
 • Grunt

4.6. MVC Frameworks ( Koa, Express, Adonis, Basys, Nuxt, ... )

 • 'Hello world' app
 • serving static files
 • routing (get, post, put, del, all, ...)
 • Middleware, params
 • koa-body, kcors
 • cookies, session variables
 • hibakezelés
 • adatbázis-integráció
 • template engines (edge, swig, vue-server-renderer, ejs, ...)

4.7. Egyéb modulok és kezelésük

 • Vue-CLI module
 • Vue-CLI konfiguráció (vue.config.js, baseUrl, publicPath, outputDir, crossorigin)
 • Vizualizációs könyvtárak (Chart.js, Vis, ...)
 • Hasonlósági mértékek (damerau-levenshtein, fuzzy-matching, string-similarity)
 • Titkosítás, digitális aláírás (crypto-js, bigint-crypto-utils, ...)
 • Egyéb node package-k és alkalmazásuk

4.8. Tartalomkezelő rendszerek

 • Ghost, KeystoneJS, ApostropheCMS, Strapi, Siberian CMS
 • Install CMS
 • Run CMS
 • Configure and management
 • Deploy

4.9. Webszerverek üzemeltetési kérdései

 • Forever, PM2. Statikus webszerverek, Serve static files. http-server, VuePress.

5. Adatbáziskezelés

5.1. Áttekintés

 • Kapcsolódás NoSQL és SQL adatbázisokhoz (NeDB, MongoDB, SQLite, MySQL, PostgreSQL...).

5.2 NoSQL adatbázisok speciális kérdései

 • Kulcs-érték adatbázisok
 • Gráf adatbázisok
 • Dokumentumtárolók (NeDB, MongoDB, ...)
 • Objektum-adatbázisok

6. WEB API-k

6.1 OAuth 2.0

6.2 Google API-k

6.3. Egyéb API-k

7. Full-stack alkalmazásfejlesztés

 • Webes alkalmazások felépítése, működési elve, kliens és szerver oldal, RESTful API-k, axios.
 • Vue UI-k ( Bootstrap-VUE, Semantic, Vuetify, ... ), VUEX, Vue Router.
 • Vue Material Dashboard.
 • Google API-k az alkalmazásfejlesztésben
  • autentikáció folyamata (vue-google-oauth2)
  • Google analitics (vue-analitics)
 • Cloud platormok ( HEROKU, Firebase, ... ).
 • Komplex skálázható webes rendszerek, webes kommunikációs interfészek ( ws, sse ).
 • Esemény-alapú kliens-szerver kommunikáció (socket.io).
 • Platformfüggetlen alkalmazásfejlesztés (NW.js, ElectronJS, Cordova, ...).
 • Mobil alkalmazások fejlesztése: accelerometer, GPS, kamera, ... ( NativeScript, ... ).
 • Server side rendering, ( koa-vue-ssr, express-vue, ... ).
 • Starter kitek.
 • Full stack web frameworks ( Basys, NUXT, Quasar ).
 • Webes IOT és beágyazott rendszerek programozása, RPI-GPIO.

RapidAPI (opens new window)

Gyakorlási lehetőségek, hasznos linkek

Utoljára frissítve: 10/21/2021, 10:23:13 PM