Problémamegoldó szeminárium

(Informatikatanár szak)

Ismeretanyag:

 • Rekurzióval, dinamikus programozással, mohó stratégiával megoldható feladatok, elméleti áttekintés, ismétlés:
  • Rekurzió fogalma, alkalmazása, példák (n faktorizális, Fibonacci sorozat, Hanui tornyai, partícióprobléma stb.)
  • Rekurzív algoritmusok futási ideje, tárhelye, helyességük bizonyítása
  • Dinamikus programozás stratégiája, lépései, alkalmazása, példák (LKR, mátrixszorzás, hátizsák feladat stb.)
  • Dinamikus programozási stratégia futási ideje, tárhely igénye, helyessége
  • Absztrakt adattípusok, adatszerkezetek használata: verem, sor, prioritási sor, halmaz, tömb, lánc, fa, kupac
  • Mohó stratégia, alkalmazása, kapcsolata a dinamikus programozási stratégiával, példák (esemény-kiválasztási probléma, hátizsák feladat, Huffman kódolás stb.)
  • Mohó stratégia futási ideje, tárhely igénye, helyessége
 • Rekurzióval, dinamikus programozással, mohó stratégiával megoldható feladatok, gyakorlati alkalmazások, ismeretek elmélyítése
  • Absztrakt adattípusok, adatszerkezetek megvalósítása egy tetszőleges programozási nyelven (C/C++, JAVA, LOGO, esetleg Pascal)
  • Önálló probléma feldolgozás, feladatok megoldása a különböző közoktatási versenyfelületek archívumából:
   • Logo OSzTV, Nemes Tihamér OITV, Informatika OKTV, Közép Európai Informatikai Diákolimpia, Nemzetközi Informatikai Diákolimpia
 • Gráf algoritmusok és összetett adatszerkezetek, elméleti áttekintés, ismétlés
  • Gráfok, típusai (súlyozott-súlyozatlan, irányított-irányítatlan), jelölések, ábrázolások, definíciók
  • Szélességi keresés alkalmazása, példa
  • Szélességi keresés futási ideje, tárhely igénye, helyessége
  • Mélységi keresés alkalmazása, példa
  • Mélységi keresés futási ideje, tárhely igénye, helyessége
  • Élek osztályozása, topologikus rendezés, erősen összefüggő komponensek
  • Dijskstra algoritmus alkalmazása, példa
  • Dijskstra algoritmus futási ideje, tárhely igénye, helyessége
  • Összetett adatszerkezetek
 • Gráf algoritmusok és összetett adatszerkezetek alkalmazása feladatok megoldásában
  • Gráfok, mint absztrakt adattípus megvalósítása egy tetszőleges programozási nyelven (C/C++, JAVA, esetleg Pascal)
  • Önálló probléma feldolgozás, feladatok megoldása a különböző közoktatási versenyfelületek archívumából:
   • Nemes Tihamér OITV, Informatika OKTV, Közép Európai Informatikai Diákolimpia, Nemzetközi Informatikai Diákolimpia
   • LEGO Robot verseny feladatainak vizsgálata, konkrét megvalósításuk
 • A problémamegoldási stratégiák csoportosítása, ütemezése.

Kötelező irodalom:

Utoljára frissítve: 10/21/2021, 10:23:13 PM