Jelenlegi hely

Mérnökinformatikus MSc

Ismertető

Mesterképzés, a képzési idő négy félév. A szak honlapja: Mérnökinformatikus MSc

A szak elvégzése mesterfokozatot és okleveles mérnökinformatikus szakképzettséget ad.

A képzésre jelentkezhetnek:

 • mérnökinformatikus alapképzési szakot vagy ennek megfeleltethető főiskolai szakot végzettek,
 • vagy olyan alap- vagy mesterszakot, illetve főiskolai vagy egyetemi szakok végzettek, akik a jelentkezést megelőzően a szakra jelentkezéshez előírt szakterületi ismeretekből 80 kreditnyi előtanulmányt végeztek,
 • vagy olyan alap- vagy mesterszakot, illetve főiskolai vagy egyetemi szakok végzettek, akik a jelentkezést megelőzően a szakra jelentkezéshez előírt szakterületi ismeretekből a 80 kredites követelményből nem mindet, de legalább 50 kreditet teljesítettek a korábbi tanulmányaik során. A képzésbe ilyen feltételekkel bekerülő hallgatóknak a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan kiegészítő tárgyakat kell teljesíteni a hiányzó krediteknek megfelelően a felvételtől számított 2 féléven belül.

A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik az informatika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos és specifikus műszaki ismeretek magas szintű elsajátítását követően:

 • képesek új informatikai rendszerek és eszközök tervezésére,
 • informatikai rendszerek fejlesztésére és integrálására,
 • az informatikai célú kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására,
 • tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.

Az itt megszerzett tudással a végzettek alkalmasak lesznek:

 • a törvényszerűségek, összefüggések megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,
 • a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
 • a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra, következtetések levonására,
 • a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
 • szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat;
 • önművelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret elmélyítésére, bővítésére;
 • a műszaki - gazdasági - humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
 • komplex informatikai rendszerek fejlesztésére, az információtechnológia eszközeinek készség szintű használatára,
 • formális módszerek használatára a tervezésben,
 • informatikai rendszerek teljesítményelemzésére, analitikus, szimulációs és mérési módszerek használatára,
 • informatikai rendszerek biztonságosságának analízisére és tervezésére,
 • adatbázisok tervezésére,
 • sokprocesszoros digitális rendszerek alkalmazására és fejlesztésére,
 • szakmai kooperációra az alkalmazói környezet szakértőivel;

A mesterképzés nappali és levelező tagozaton a tavaszi és az őszi félévben egyaránt indul.

A szak képzésébe az Informatikai Intézet kívül a Fizikus Tanszékcsoport, a Matematikus Tanszékcsoport és a Gazdaságtudományi Kar is részt vesz.

Szakleírás

Mérnökinformatikus szak felvételi szabályzata

Képzési és Kimeneti Követelmények