Jelenlegi hely

Programtervező informatikus MSc

Ismertető

Mesterképzés, a képzési idő négy félév.

A szak elvégzése mesterfokozatot és okleveles programtervező informatikus szakképzettséget ad.

A képzésre jelentkezhetnek:

 • programtervező informatikus, gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus alapképzési szakot, vagy ezeknek megfeleltethető főiskolai, illetve vagy egyetemi szakot végzettek,
 • vagy olyan alap- vagy mesterszakot, illetve főiskolai vagy egyetemi szakot végzettek, akik a jelentkezést megelőzően a szakra jelentkezéshez előírt szakterületi ismeretekből minimálisan 30 kreditértékű előtanulmányt végeztek.

A képzés célja olyan informatikus szakemberek képzése, akik:

 • szilárd elméleti alapokra épülő informatikai ismeretekkel rendelkeznek
 • képesek komplex rendszerek fejlesztési, alkalmazási, működtetési tevékenységét önállóan és csoportmunkában magas szinten ellátni
 • rendelkeznek az alkalmazási területük informatikai feladatainak megoldásához szükséges együttműködési és modellalkotási készségekkel
 • képesek informatikai célú kutatási feladatok ellátására
 • képesek tanulmányaik doktori (PhD) képzés keretében történő folytatására.

Az informatikai képzést az Informatikai Intézet végzi, a matematika tárgyak oktatásában az Matematikai Tanszékcsoport vállal szerepet, míg a gazdasági és humán tárgyak oktatását az Gazdaságtudományi Kar felügyeli.

A nappali tagozaton a képzés keretében három specializáció közül lehet választani, ezek a következők:

 • informatikai modellalkotás,
 • képfeldolgozás,
 • szoftverfejlesztés.

A levelező tagozaton a képzés szakirány nélkül folyik.

A mesterképzés nappali és levelező tagozaton a tavaszi és az őszi félévben egyaránt indul.

Szakleírás

Programtervező informatikus mesterszak felvételi szabályzata


 • Hálóterv (TTIK)
  • Szerkeszthető formában a hallgatók mentor színterében

Tájékoztató a pótlólag teljesítendő BSc tárgyakról

Szakmai gyakorlattal kapcsolatos információk

Diplomamunkával kapcsolatos információk hallgatóknak

Záróvizsgával kapcsolatos információk hallgatóknak

Tanulmányi tanácsadó elérhetősége: e-mail: ptimsc@inf.u-szeged.hu