Jelenlegi hely

Gazdaságinformatikus BSc

Ismertető

Alapképzés, ideje 7 félév.

Az alapképzés célja olyan szakemberek képzése, akik a képzést követő elhelyezkedés esetén képesek

 • az információs társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok és problémák megoldására,
 • informatikai feladatok menedzselésére,
 • az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának növelésére,
 • folyamatok szabályozására és tervezésére,
 • alkalmazások fejlesztésére, és működtetésére.

A képzés további célja, hogy megfelelő elméleti és gyakorlati tudást nyújtson a tanulmányok mesterképzésben való folytatásához.

Az informatikai képzést az Informatikai Intézet végzi. A matematika tárgyak oktatásában a Matematikai Tanszékcsoport, a gazdasági ismeretek oktatásában a Gazdaságtudományi Kar vállal szerepet.

Az alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok képesek lesznek

 • a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeretanyagának alkalmazására;
 • az üzleti problémák IT-vel támogatott megoldására;
 • szakképzettségüknek megfelelő feladatok felelősségteljes végrehajtására;
 • az adott szakterület új ismereteinek és eredményeinek a befogadására;
 • folyamatos tanulásra, saját tudásuk bővítésére, új kompetenciák elsajátítására;
 • kommunikációs készségük, tárgyalóképes idegennyelv-ismeretük birtokában partnerekkel, gazdasági, közgazdasági szakemberekkel, informatikai fejlesztéseket végző munkatársakkal való hatékony együttműködésre.

Az alapszak elvégzése után intézményünkben lehetőség nyílik ezen alapképzésre épülő gazdaságinformatikus mesterszak, programtervező informatikus mesterszak vagy informatikatanár mesterszak elvégzésére.

Az alapképzés nappali tagozaton indul.

Az itt megszerzett tudással a végzettek elhelyezkedési esélyei kiválóak, mivel az informatika szektor ma a gazdasági fejlődés egyik húzó ágazata és így jelentős szerepet játszik mind az ipari termelésben, mind az üzleti életben, mind a szolgáltatások területén.