Jelenlegi hely

Gazdaságinformatikus MSc

Ismertető

Mesterképzés, a képzési idő 4 félév. A szak elvégzése mesterfokozatot és okleveles gazdaságinformatikus szakképzettséget ad. Ez a mesterfokozat lényegében a régi felsőoktatási képzés közgazdasági programozó matematikus egyetemi végzettség megfelelője a mai oktatási rendszerben.

A képzésre az alábbi végzettségek valamelyikével lehet jelentkezni:

 • gazdaságinformatikus alapképzési szak,
 • mérnök-informatikus, programtervező informatikus, gazdálkodási és menedzsment, gazdaságelemzés, pénzügy és számvitel alapképzési szakok, illetve egyéb alapszakot, mesterszakot, főiskolai vagy egyetemi szakot végzettek, ha a jelentkezést megelőzően a szakra jelentkezéshez előírt szakterületi ismeretekből minimálisan 40 kreditértékű előtanulmányt végeztek.

A mesterképzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek:

 • komplex üzleti folyamatokat megérteni, problémákat feltárni és megoldási alternatívákat kidolgozni,
 • értékteremtő folyamatokat támogató informatikai rendszerekkel szemben támasztott igények felismerésére, megoldások fejlesztésére valamint kész alkalmazások menedzselésére
 • gazdasági területen kutatási-fejlesztési feladatok ellátására és koordinálására
 • tanulmányaik PhD-képzés keretében való folytatására.

Az informatikai képzést az Informatikai Intézet végzi, a matematikai tárgyak oktatásában a Matematikai Tanszékcsoport vállal szerepet, míg a gazdasági és humán tárgyak oktatását a Gazdaságtudományi Kar felügyeli.

Az itt megszerzett tudással a végzettek alkalmasak lesznek:

 • a szakterület problémáinak a felismerésére, hatékony megoldások kidolgozására, a megoldások megvalósítására,
 • az információtechnológia korszerű lehetőségeinek kihasználására,
 • szervezetek üzleti intelligenciájának a növelésére,
 • az infokommunikációs technológiák együttműködésének megtervezésére,
 • az IT-támogatott üzleti alkalmazások, modellszemléletű tervezésére,
 • az implementálás, a működtetés, valamint a kockázatok, a változások és a különböző szoftververziók menedzselésére;
 • szakmai, emberi és etikai szempontokat mérlegelve önálló irányítói feladatok ellátására,
 • kutatás-fejlesztési feladatok végzésére és irányítására.

A mesterképzés nappali tagozaton a tavaszi és az őszi félévben egyaránt indul.

Szakleírás

Gazdaságinformatikus mesterszak felvételi szabályzata