Jelenlegi hely

Mérnökinformatikus BSc

Ismertető

Alapképzés, a képzés ideje 7 félév. A szak honlapja: Mérnökinformatikus BSc

A képzés célja olyan mérnökinformatikus szakemberek képzése, akik képesek:

 • műszaki informatikai rendszerek és szolgáltatások telepítésére és üzemeltetésére,
 • információs infrastrukturális fejlesztésekre és kivitelezésekre,
 • adat- és programrendszerek tervezési, létrehozási feladatainak ellátására,
 • megfelelő elméleti és gyakorlati tudás birtokában a következő képzési szint, a mesterfokozat elvégzésére.

Az informatikai és mérnöki képzést az Informatikai Intézet végzi, a matematika tárgyak oktatásában a Matematikai Tanszékcsoport, a fizika tárgyak oktatásában az Fizikus Tanszékcsoport, míg a gazdasági és humán tárgyak esetében a Gazdaságtudományi Kar vállal szerepet.

Az alapfokozat birtokában a mérnökinformatikusok képesek lesznek

 • az informatika módszereit igénylő műszaki alkotások tervezési, fejlesztési és létrehozási feladatainak ellátására;
 • informatikai és információs infrastrukturális rendszerek telepítési és üzemeltetési feladatainak ellátásához szükséges mérnöki gyakorlati módszerek alkalmazására;
 • programozásra objektum orientált és vizuális programozási környezetben;
 • szoftverfejlesztési metodikák alkalmazására, fejlesztési eszközök használatára;
 • információs rendszerek modellezésére, a teljesítmény és megbízhatósági jellemzők szimulációs vizsgálatára;
 • korszerű, általános célú operációs rendszerek telepítésére, konfigurálására, hibaelhárítására, üzemeltetésére, továbbfejlesztésére.

Az alapképzés nappali és levelező tagozaton indul.

Az alapszakon végzettek folytathatják tanulmányaikat a mesterképzésben, vagy elhelyezkednek mindazokon a társadalmi, gazdasági területeken, ahol számítógépek alkalmazására sor kerül. Manapság szinte nincs olyan vállalat, vállalkozás, szervezet, ahol ne lenne rájuk szükség. Évek óta jelentős az érdeklődés a munkaerőpiacon a mérnökinformatikusok iránt. Nem véletlen, hogy az elmúlt években ez az egyik legnépszerűbb szak a jelentkezők körében.

Specializációk a mérnökinformatikus képzésben

 • Szoftverfejlesztés specializáció (Alap- és mesterképzésen)
 • Képfeldolgozás specializáció (Alap- és mesterképzésen)
 • Intelligens műszaki rendszerek (Alap- és mesterképzésen)
 • Ipari informatika (Alapképzésen)
 • Beágyazott műszaki rendszerek (Mesterképzésen)

Specializációk (pdf formátumban)

Szakleírás

Bemutatók