Jelenlegi hely

Programtervező informatikus BSc

Ismertető

Alapképzés, ideje 6 félév.

A képzés célja olyan programtervező informatikusok képzése, akik képesek

  • szoftver orientált információs technológiai eszközök és rendszerek létrehozási, bevezetési, működtetési, szervizelési, fejlesztési, alkalmazási tevékenységét önállóan és csoportmunkában ellátni,
  • képzés mesterfokozaton történő folytatására.

Az informatikai képzést az Informatikai Intézet végzi, a matematika tárgyak oktatásában a Matematikai Tanszékcsoport vállal szerepet, míg a gazdasági és humán tárgyak oktatását a Gazdaságtudományi Kar felügyeli.

Az alapfokozat birtokában a programtervező informatikusok alkalmasak lesznek

  • vállalati információs rendszerek tervezésére és készítésére valamely korszerű modellező eszköz segítségével;
  • döntéstámogató rendszerek tervezésére, készítésére, működtetésére;
  • szakértői rendszerek fejlesztésére és működtetésére;
  • az informatika formális modelljeinek alkalmazására;
  • multimédia alkalmazások tervezésére, fejlesztésére és működtetésére.

A szakon belül lehetőség van a tanári szakirány elvégzésére is, azok számára, akik a későbbiekben informatikatanár szakképesítést szeretnének szerezni a tanári mesterképzés keretében.

Az alapszak elvégzése után intézményünkben lehetőség van a tanulmányok folytatására az ezen alapképzésre épülő programtervező informatikus mesterszakon, gazdaságinformatikus mesterszakon vagy az informatikatanár mesterszakokon a tanulmányok folytatására.

Az alapképzés nappali és levelező tagozaton egyaránt indul.

Az itt megszerzett tudással a végzettek elhelyezkedési esélyei kiválóak, mivel az informatikai szektor ma a gazdasági fejlődés egyik húzó ágazata. Elhelyezkedési lehetőségek vannak mindazokon a társadalmi, gazdasági területeken, ahol információs rendszerek tervezésére, kiépítésére igény merül fel. A munkaerőpiacon évek óta nagy a kereslet az informatika képzési területen szerzett diplomával rendelkezők iránt. Az elmúlt években ez a képzési terület az egyik legnépszerűbb a jelentkezők körében.

Specializációk a Programtervező Informatikus képzésben

Mesterséges intelligencia specializáció (Alapképzésen) - kurzusok BSc szakos hallgatókanak

Szoftverfejlesztés specializáció (Alap- és mesterképzésen)

Képfeldolgozás specializáció (Alap- és mesterképzésen)

Informatikai modellalkotás (Alap- és mesterképzésen)

Spacializációk (pdf formátumban)