Jelenlegi hely

Záróvizsga

A záróvizsgák általános lebonyolítási rendje

Ez a szabályzat az SZTE TTIK Tanulmányi Ügyrend záróvizsgákról rendelkező 19. pontjának intézeti szintű kiegészítése.

A záróvizsgákon a diplomamunkák védését a vizsgáztatástól elkülönítve is le lehet bonyolítani.

Amennyiben egy bizottság a védéseket és a vizsgáztatást elkülönítve bonyolítja le, akkor ezt a bizottság elnöke a záróvizsga időpont megadásakor jelezze a tanulmányi előadónak.

A védések lebonyolítására a záróvizsga bizottság elnöke legalább 3 nappal a védések előtt a záróvizsga bizottság tagjaiból védési bizottságot alakít és annak egy tagját felkéri a védés elnökének. A védési bizottság megegyezhet a záróvizsga bizottsággal, de legalább 2 tagból áll.

Titkos diplomamunka védése esetén a védési bizottság elnöke zárt védést rendel el. A zárt védésen csak a hallgató, a védési bizottság tagjai, a jegyzőkönyvvezető valamint a belső és a külső témavezetők vehetnek részt.

A védési bizottság a védés után kialakítja a diplomamunkára adott és a védésre adott jegyet. A védési bizottság által adott jegyeket a záróvizsga bizottság nem változtathatja meg.

A fenti általános szabályzáson túlmenően egy adott szak záróvizsgájának lebonyolítása további szabályozást igényel (pl. a záróvizsgához szükséges adatok bekérése, a vizsgán adandó kérdések száma, stb.) Ezen szabályokat a szakhoz rendelt záróvizsga bizottság(ok) elnöke(i) minden záróvizsga időszak előtt időben tegyék közzé az Intézet honlapján.

Elfogadva az SZTE Informatikai Tanszékcsoport Tanácsa által: 2006. 03. 16.