Jelenlegi hely

Info-bionika mérnöki MSc

Ismertető

Mi is az az info-bionika, és mire lehet használni?

Az info-bionika egy újkeletű tudományág, az információs technológia és a biotechnológia házasságából született. Az info-bionika a jövő tudománya, az info-bionikus szakemberek pedig hídként funkcionálnak az orvosok, az informatikusok, a gyógyszerész és biológus kutatók között.

A képzés elvégzése után a hallgatók bármelyik tudományterületen elhelyezkedhetnek, kézzel fogható, közvetlenül hasznosítható termékek (intelligens protézisek, testbe épített gyógyszeradagolók, diagnosztikai eszközök) kifejlesztésében, illetve bekapcsolódhatnak humán-számítógép interfészek kifejlesztésében, amelyek az emberek és számítógépek közötti együttműködést gyorsítják például a szem irányának követésén alapuló interakcióval. Végül pedig a képzett szakemberek tudományos kutatásokban is részt vehetnek.

A megszerzett tudás hasznosítási területei valójában még kialakulóban, fejlődőben vannak, olyan új távlatokkal, melyekre ma talán még csak tudományos-fantasztikus elméletekként merünk gondolni.

A képzésre jelentkezhetnek:

  • a molekuláris bionika alapképzést végzettek
  • biomérnöki, villamosmérnöki, mérnök informatikus, vegyészmérnöki, biológiai, kémiai alapképzési szakot, illetve orvos, fogorvos, gyógyszerész egységes, osztatlan mesterképzési szakot végzettek, akik a jelentkezést megelőzően a szakra jelentkezéshez előírt szakterületi ismeretekből minimálisan 50 kreditértékű előtanulmányt végeztek,
  • olyan alap- és mesterfokozatú szakot, illetve főiskolai vagy egyetemi szakot végzettek, akik korábbi tanulmányaik során teljesítették a meghatározott 50 kreditet, és kreditátviteli kérelmüket a kreditátviteli bizottság jóváhagyja.

 

A képzés célja olyan informatikus szakemberek képzése, akik:

  • szilárd elméleti alapokra épülő természettudományos, elektronikai, információs technológiai és orvostudományi ismeretekkel rendelkeznek
  • képesek a bio-info-medicinális tudományterületeken önállóan kutatási, alkalmazási, fejlesztési és működtetési tevékenységét önállóan és csoportmunkában magas szinten ellátni
  • rendelkeznek az alkalmazási területük feladatainak megoldásához szükséges problémamegoldó és együttműködési készségekkel
  • képesek kutatási feladatok ellátására info-bionikai szakterületen
  • képesek tanulmányaik doktori (PhD) képzés keretében történő folytatására.

A mesterképzés bio-nano mérőeszközök és képalkotók szakiránnyal végezhető el.
A mesterképzés nappali tagozaton a tavaszi és az őszi félévben egyaránt indul.

Szakleírás

Info-bionika mérnöki MSc felvételi szabályzata