Közelítő és szimbolikus számítások

Információk

Kurzuskód, időpont, terem

Kedves hallgatók! Idén NEM vagyok gyakorlatvezető! A gyakorlattal kapcsolatos aktuális információkkal keressétek a gyakorlatvezetőiteket!

Követelmények

A szemeszter során 4db, 10-15 perces dolgozat megírására kerül sor. A dolgozatokra maximum 10-10 pont kapható. A teljesítés feltétele összesen legalább 20 pont elérése a 4 dolgozatból úgy, hogy az első kettő és második kettő dolgozat esetén is összesen minimum 6-6 pontot el kell érni. Az utolsó gyakorlaton javító dolgozat lesz az egész éves anyagból, ahol a gyakorlat teljesítéséhez legalább 50%-ot el kell érni.

Ponthatárok

 • 32-40 jeles
 • 28-31 jó
 • 24-27 közepes
 • 20-23 elégséges
 • 0-19 elégtelen

Az alábbi listából letölthető gyakorlati anyagokat Iván Szabolccsal közösen készítettük.

Tematika

 • 1. gyakorlat.

  Teljesítés feltételei, ismerkedés a MatLab-bal.
  Jegyzet: 1.gyakorlat

 • 2. gyakorlat.

  Szkriptek és függvények MATLAB-ban
  Jegyzet: 2.gyakorlat

 • 3. gyakorlat.

  1. kiszh: mintazh
  Lineáris egyenletrendszerek, Gauss elimináció, LU felbontás
  Jegyzet: 3.gyakorlat

 • 4. gyakorlat.

  Mátrixinvertálás Gauss eliminációval, Cholesky felbontás, QR felbontás
  Jegyzet: 4.gyakorlat

 • 5. gyakorlat.

  Egyenletrendszerek iterációs megoldásai: Jacobi és Gauss-Seidel iteráció
  Jegyzet: 5.gyakorlat

 • 6. gyakorlat.

  2. kisZH: mintazh2
  Mátrixok sajátértékei, Gersgorin körök
  Jegyzet: 6.gyakorlat

 • 7. gyakorlat.

  Hatványmódszer
  Jegyzet: 7.gyakorlat

 • 8. gyakorlat.

  Polinomok, interpoláció
  Jegyzet: 8.gyakorlat

 • 9. gyakorlat.

  Newton, szelő és húrmódszer
  Jegyzet: 9.gyakorlat

 • 10. gyakorlat.

  3. kisZH: mintazh3
  Legkisebb négyzetek módszere, Spline interpoláció
  Jegyzet: 10.gyakorlat

 • 11. gyakorlat.

  Numerikus integrálás
  Jegyzet: 11.gyakorlat

 • 12. gyakorlat.

  Konjugált gradiens módszer
  Jegyzet: 12.gyakorlat

 • 13. gyakorlat.

  4. kisZH: mikntazh4

A gyakorlati jegyzet az Emberi Erőforrások Minisztériuma UNKP-17-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült.