Logika és informatikai alkalmazásai

Információk

Időpont, terem:

 • ? ??-??, Online

Követelmények:

A gyakorlat online jelenléti alkalmak formájában távoktatásban valósul meg. A konzultációs alkalmak a coospace rendszerben BBB-n keresztül elérhetőek.

Gyakorlati teljesítésben a 8 db házi feladat felének maximális pontra való elkészítése és a dolgozatokon 40 pont maximálisan megszerezhető pontszámból minimum 16 pontot megszerzése a vizsgához való jogosultság kövsetelménye.
Ennek módja:

 • a szorgalmi időszak 4., 7., és 11. hetében az előadás időpontjában 15 perces kisdolgozatok megírása, melyek egyenként maximum 6 pontosak,
 • a szorgalmi időszak utolsó hetén az előadás időpontjában egy teljes órás, 28 pontos dolgozat megírása,
 • a szorgalmi időszak 2., 3., 5., 6., 8., 10., 11. és 12. hetében egy rövid 15 perces coospace-en beadható házi feladat elkészítése.

A gyakorlati munka összpontszáma a következőként alakul ki:
A kis, 15 perces dolgozatok közül a legjobb kettő pontszámának és a nagydolgozat pontszámának és a szerzett plusz pontoknak az összege.

Ha a 8 db házi feladatból nincs legalább 4 db maximális pontszámú elkészített házi feladat, a gyakorlat nem teljesített. Javításnak helye nincs.
Ha a két legjobb kisdolgozat összpontszáma nem éri el a 6 pontot, akkor a gyakorlat nem teljesített. Javításnak helye nincs.
Amennyiben a hallgató három kisdolgozatának összpontszáma 18, úgy 2 plusz pontot, míg ha 17, akkor 1 plusz pontot kap.

Amennyiben a fenti összeg legalább 16, úgy a gyakorlat teljesített, a gyakorlati jegy az összpontszám alapján alakul ki:

 • 16 - 21: elégséges (2)
 • 22 - 27: közepes (3)
 • 28 - 33: jó (4)
 • 34 - 40: jeles (5)

Amennyiben a hallgató gyakorlati összpontszáma nem éri el a 16 pontot, úgy a nagydolgozatot követő héten a nagydolgozatból javító dolgozatot írhat. A kisdolgozatok nem javíthatók.

Ha a javító dolgozat és a két legjobb kisdolgozat összpontszáma eléri vagy meghaladja a 16 pontot, a hallgató érdemjegye elégséges (2). Ellenkező esetben a gyakorlat nem teljesített.
Igazolt hiányzás miatti dolgozatok pótlása:

 • Legfeljebb 2 kisdolgozat megírása pótolható a nagydolgozat írásával együtt.
 • A nagydolgozat írása pótolható a javítódolgozat írásával azonos időben.
 • A pótdolgozat nem javítható.

 

Az alábbi listából letölthető gyakorlati anyagokat Iván Szabolccsal közösen készítettük.

Tematika:

 • 1. gyakorlat: (február 8-12.)
  Paradoxonok, logikai műveletek
  Jegyzet: 1.gyakanyag
 • 2. gyakorlat: (február 15-19.)
  1.házi feladat: coospace-en.
  Következtetés, konjunktív normálforma
  Jegyzet: 2.gyakanyag
 • 3. gyakorlat: (február 22-26.)
  2.házi feladat: coospace-en.
  Rezolúció
  Jegyzet: 3.gyakanyag
 • 4. gyakorlat: (március 1-5.)
  1. minizh: példák rezolúcióra, cnf és rezolúció generátor
  Teljes rendszerek
  Jegyzet: 4.gyakanyag
 • 5. gyakorlat: (március 8-12.)
  3.házi feladat: coospace-en.
  Hilbert rendszere
  Jegyzet: 5.gyakanyag
 • 6. gyakorlat: (március 15-19.)
  4.házi feladat: coospace-en.
  Az elsőrendű logika szintaxisa és szemantikája
  Jegyzet: 6.gyakanyag
 • 7. gyakorlat: (március 22-26.)
  2. minizh: példatár 8.(1.2 és 1.3-as feladat) és 89-95. oldal, generátor
  Az elsőrendű logika szemantikája, CNF elsőrendben
  Jegyzet: 7.gyakanyag
 • 8. gyakorlat: (március 29 - április 2.)
  5.házi feladat: coospace-en.
  Normálformák elsőrendben
  Jegyzet: 8.gyakanyag
 • 9. gyakorlat: (április 12-16.)
  6.házi feladat: coospace-en.
  Alap rezolúció
  Jegyzet: 9.gyakanyag
 • 10. gyakorlat: (április 19-23.)
  3. minizh: generátor
  Helyettesítés, egyesítés
  Jegyzet: 10.gyakanyag
 • 11. gyakorlat: (április 26-30.)
  7.házi feladat: coospace-en.
  Elsőrendű rezolúció
  Jegyzet: 11.gyakanyag
 • 12. gyakorlat: (május 3-7.)
  8.házi feladat: coospace-en.
  Gyakorlás a nagyZH-ra.

 

A gyakorlati jegyzet az Emberi Erőforrások Minisztériuma UNKP-19-3-SZTE-86 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült.