Bonyolultságelmélet

Információk

Kurzuskód, időpont, terem:

 • IBK507G-1  Kedd 14-15, online
 • IBK507G-2   Kedd 15-16, online
 • IBK507G-3  Kedd 16-17, online
 • IBK507G-4  Szerda 10-11, online
 • IBK507G-6  Szerda 11-12, online
 • IBK507G-5  Szerda 13-14, online

Követelmények:

A gyakorlat online jelenléti alkalmak formájában távoktatásban valósul meg. A konzultációs alkalmak a coospace rendszerben BBB-n keresztül elérhetőek.

Gyakorlati teljesítésben 40 pont a maximálisan megszerezhető pontszám és minimum 16 pontot meg kell szerezni a vizsgához való jogosultsághoz.
Ennek módja:

 • a szorgalmi időszak 5., 7., és 10. hetében kis, tízperces dolgozatok megírása az előadás időpontjában, melyek egyenként maximum 6 pontosak,
 • a szorgalmi időszak utolsó hetén az előadás időpontjában egy teljes órás, 28 pontos dolgozat megírása.

A gyakorlati munka összpontszáma a következőként alakul ki:
A kis, 10 perces dolgozatok közül a legjobb kettő pontszámának és a nagydolgozat pontszámának az összege.
Ha a két legjobb kisdolgozat összpontszáma nem éri el a 6 pontot, akkor a gyakorlat nem teljesített. Javításnak helye nincs.
Amennyiben a hallgató három kisdolgozatának összpontszáma 18, úgy 2 plusz pontot, míg ha 17, akkor 1 plusz pontot kap.

Amennyiben ez legalább 16, úgy a gyakorlat teljesített, a gyakorlati jegy az összpontszám alapján alakul ki:

 • 16 - 21: elégséges (2)
 • 22 - 27: közepes (3)
 • 28 - 33: jó (4)
 • 34 - 40: jeles (5)

Amennyiben a hallgató gyakorlati összpontszáma nem éri el a 16 pontot, úgy a nagydolgozatot követő héten a nagydolgozatból javító dolgozatot írhat. A kisdolgozatok nem javíthatók.

Ha a javító dolgozat és a két legjobb kisdolgozat összpontszáma eléri vagy meghaladja a 16 pontot, a hallgató érdemjegye elégséges (2). Ellenkező esetben a gyakorlat nem teljesített.
Igazolt hiányzás miatti dolgozatok pótlása:

 • Legfeljebb 2 kisdolgozat megírása pótolható a nagydolgozat írásával együtt, ilyen esetben a hallgató 34, illetve 40 pontért írhat dolgozatot attól függően, hogy egy vagy két kisdolgozatot pótol.
 • A nagydolgozat írása pótolható a javítódolgozat írásával azonos időben.

Az alábbi listából letölthető gyakorlati anyagokat Iván Szabolccsal közösen készítettük.

Tematika:

 • 1. gyakorlat:
  Függvények nagyságrendje.
  Jegyzet: 1.gyakanyag
 • 2. gyakorlat:
  Visszavezetések.
  Jegyzet: 2.gyakanyag
 • 3. gyakorlat:
  Eldönthetetlenség.
  Jegyzet: 3.gyakanyag
 • 4. gyakorlat:
  Nemdeterminizmus
  Jegyzet: 4.gyakanyag
 • 5. gyakorlat:
  Gráfos visszavezetések I.
  Jegyzet: 5.gyakanyag
 • 6. gyakorlat:
  Gráfos visszavezetések II.
  Jegyzet: 6.gyakanyag
 • 7. gyakorlat:
  Formulás visszavezetések I.
  Jegyzet: 7.gyakanyag
 • 8. gyakorlat:
  Formulás visszavezetések II.
  Jegyzet: 8.gyakanyag
 • 9. gyakorlat:
  Formulás visszavezetések III.
  Jegyzet: 9.gyakanyag
 • 10. gyakorlat:
  Approximálás I.
  Jegyzet: 10.gyakanyag
 • 11. gyakorlat:
  Approximálás II.
  Jegyzet: 11.gyakanyag

A gyakorlati jegyzet az Emberi Erőforrások Minisztériuma UNKP-17-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült.