Logika és informatikai alkalmazásai

Információk

Kurzuskód, időpont, terem:

 • Csütörtök 14-15, IR-221-3
 • Csütörtök 15-16, IR-221-3
 • Csütörtök 16-17, IR-221-3
 • Csütörtök 17-18, IR-221-3

Követelmények:

A gyakorlat látogatása kötelező. Egynél több igazolatlan hiányzás (ami nem eshet a dolgozatírások időpontjába) esetén a gyakorlat nem teljesített. Igazolt hiányzás esetén az igazolását a hallgató köteles a hiányzást követő első gyakorlaton bemutatni az oktatónak.
Amennyiben a hallgató igazoltan többet hiányzott, mint az adott kötelező foglalkozásra megállapított 6 heti összes óraszám, pótlásnak helye nincs, a tantárgy nem teljesített.

Gyakorlati teljesítésben 40 pont a maximálisan megszerezhető pontszám és minimum 16 pontot meg kell szerezni a vizsgához való jogosultsághoz.
Ennek módja:

 • a szorgalmi időszak 4., 7., és 10. gyakorlatán 15 perces kisdolgozatok megírása, melyek egyenként maximum 6 pontosak,
 • a szorgalmi időszak utolsó hetén egy teljes órás, 28 pontos dolgozat megírása.

A gyakorlati munka összpontszáma a következőként alakul ki:
A kis, 15 perces dolgozatok közül a legjobb kettő pontszámának és a nagydolgozat pontszámának az összege.
Ha a két legjobb kisdolgozat összpontszáma nem éri el a 6 pontot, akkor a gyakorlat nem teljesített. Javításnak helye nincs.
Amennyiben a hallgató három kisdolgozatának összpontszáma 18, úgy 2 plusz pontot, míg ha 17, akkor 1 plusz pontot kap.

Amennyiben ez legalább 16, úgy a gyakorlat teljesített, a gyakorlati jegy az összpontszám alapján alakul ki:

 • 16 - 21: elégséges (2)
 • 22 - 27: közepes (3)
 • 28 - 33: jó (4)
 • 34 - 40: jeles (5)

Amennyiben a hallgató gyakorlati összpontszáma nem éri el a 16 pontot, úgy a nagydolgozatot követő héten a nagydolgozatból javító dolgozatot írhat. A kisdolgozatok nem javíthatók.

Ha a javító dolgozat és a két legjobb kisdolgozat összpontszáma eléri vagy meghaladja a 16 pontot, a hallgató érdemjegye elégséges (2). Ellenkező esetben a gyakorlat nem teljesített.
Igazolt hiányzás miatti dolgozatok pótlása:

 • Legfeljebb 2 kisdolgozat megírása pótolható a nagydolgozat írásával együtt.
 • A nagydolgozat írása pótolható a javítódolgozat írásával azonos időben.
 • A pótdolgozat nem javítható.

 

Tematika:

 

A gyakorlati jegyzet az Emberi Erőforrások Minisztériuma UNKP-19-3-SZTE-86 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült.